Vítejte na stránkách Biofuel Cities!

Vítejte na stránkách biofuel-cities.eu – Vašem zdroji informací o možnostech širokého využívání tekutých a plynných biopaliv.

Naleznete zde celoevropský adresář projektů a činností v oblasti biopaliv, stejně jako zajímavé novinky a kalendáře akcí; získáte přístup do střediska informačních zdrojů o biopalivech, kde jsou vám k dispozici příslušné zásady, legislativní předpisy, informace o technologiích a mnoho dalšího. Kontaktujte firmy zabývající se oblastí biopaliv prostřednictvím příležitostí online, kde naleznete možnosti partnerství, spolupráce a navazování kontaktů. Některé tyto možnosti jsou přístupné pouze členům Biofuel Cities European Partnership (Evropského partnerství biopalivových měst), proto se zaregistrujte ještě dnes! Členství je bezplatné a nevyplývají z něj pro vás žádné závazky.

Tato internetová stránka je součástí širší organizace Evropského partnerství Biofuel Cities, fóra sdružujícího všechny investory v oblasti biopaliv a nízkoenergetických vozidel. Cílem platformy Evropského partnerství Biofuel Cities je zavádět biopaliva po celé Evropě, tzn. organizovat celý řetězec od výchozí suroviny přes výrobu biopaliv, až po jejich distribuci a používání vozovými parky. Organizace je zaštítěna projektem Biopalivová města financovaným Evropskou komisí.

Hlavním jazykem této internetové stránky je angličtina, mnoho informací je však k dispozici i v jiných jazycích. Více informací naleznete níže!


1. Biofuel-cities.eu - internetová stránka

2. Biofuel-cities.eu - sekce s omezeným přístupem

3. Biopaliva - problematika

4. Biopalivová města - cíle

5. Biopalivová města - nabízené možnosti

6. Mohu se stát členem Evropského partnerství Biofuel Cities?


7. Biopalivová města - informace o projektu

1. Biofuel-cities.eu - internetová stránka

Internetová stránka biopalivových měst má dvě úrovně přístupu - jedna je otevřena veřejnosti, zatímco přístup do druhé je omezen pouze pro členy Evropského partnerství Biofuel Cities.

Sekce novinek, 'Newsroom', nabízí nejnovější informace o používání biopaliv v Evropě. Máte zde rovněž možnost objednat si zasílání elektronického informačního zpravodaje Biofuel Cities Update. Zašlete nám novinky (v angličtině) – rádi je uveřejníme s odkazem na více informací ve vašem jazyce. Množství materiálů je rovněž k dispozici v dalších jazycích, především ve francouzštině, němčině a polštině.

V sekci události, 'Events', jste informováni o všech důležitých událostech v oblasti biopaliv v Evropě, včetně seminářů Evropského partnerství Biofuel Cities. Můžete zde nalézt i informace ve vašem jazyce! Rádi zde rovněž uveřejníme vaše oznámení o událostech (v angličtině – s odkazem na více informací ve vašem jazyce), stačí, když nám zašlete e-mail.

Adresář projektů a činností, 'Projects and Activities', je interaktivním adresářem projektů a činností týkajících se používání biopaliv v Evropě. Naleznete zde projekty realizované ve vaší zemi, prostřednictvím online map či prohledávání databází. 

V části 'About' naleznete více informací o projektu Biopalivová města a partnerech projektu; informace jsou k dispozici i ve francouzštině, němčině a polštině.

Na konci každé strany máte možnost kontaktovat nás kliknutím na odkaz 'Contact' a přispět k rozvoji této internetové stránky a Evropského partnerství Biofuel Cities na základě vyplnění formuláře zpětné vazby, 'Feedback'.

Zpět

2. Biofuel-cities.eu - sekce s omezeným přístupem

Tato sekce je určená výhradně členům Evropského partnerství Biofuel Cities.

'My Biofuel Cities' je váš virtuální prostor, kam si můžete ukládat příspěvky do střediska informačních zdrojů, seznamu kontaktů a adresáře projektů a činností. Umožněte ostatním účastníkům čerpat z vaší účasti – vyplněním a pravidelnou aktualizací vašich detailních informací a zdrojů informací.

Zdrojová knihovna, 'Resource Centre' nabízí stovky dokumentů, odkazů, prezentací a dalších užitečných zdrojů informací k vašemu využití. Díky snadno ovládanému interaktivnímu systému vše rychle naleznete a budete schopni ukládat a prezentovat svoje vlastní dokumenty. Mohou zde být uvedeny zdroje informací ve všech evropských jazycích. Dále zde naleznete interní dokumenty o evropském partnerství, programech a výsledcích seminářů, studijních pobytů a dalších činnostech.

Navazování kontaktů online je možné v sekci 'Biofuel Cities Partnership Facility' - zde naleznete nástroje pro výměnu, sídlení informací, hledání partnerů pro projekty a spolupráci, např. interaktivní seznam adres a kontaktních údajů dalších účastníků.

Zpět

3. Biopaliva - problematika

Dne 10. ledna 2007 zveřejnila Evropská komise integrovanou politiku pro oblast energetiky a ochrany klimatu, v rámci svého sdělení "Energetická politika pro Evropu" . Tento balíček návrhů zahrnuje plán stanovení závazného cíle, podle kterého by biopaliva v roce 2020 představovala v Evropské unii minimálně 10% paliv používaných pro vozidla. Cílem je posílit konkurenceschopnost Evropy, chránit životní prostředí a zajistit dodávky energií v budoucnu.

Biopaliva hrají unikátní roli v nové evropské energetické politice. Dnešní dopravní systémy v Evropě jsou téměř plně závislé na dodávkách ropy, přičemž velké množství dodávek pochází z nestálých trhů. Aby bylo možnost tuto závislost omezit, je nutno podporovat další zdroje energie. Biopaliva jsou jedinou přímou náhradou ropy v dopravě, která je v současnosti dostupná ve velkém měřítku.

Biopaliva mohou rovněž přispět k rozvoji udržitelné dopravy. Dopravní sektor je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí skleníkových plynů. Biopaliva jsou jedním z nových možností - společně s vývojem v oblasti účinnosti - nabízející praktickou možnost rozsáhlého omezení tvorby skleníkových plynů v dopravním sektoru ve střednědobém horizontu.

Zpět

4. Biopalivová města – cíle

Projekt Biopalivová města rozvíjí a udržuje tzv. "Evropské partnerství Biofuel Cities" ve snaze demonstrovat široké možnosti využití nových a inovativních biopalivových technologií. Tento projekt zahrnuje celý řetězec od suroviny přes výrobu biopaliv, až po jejich distribuci a používání vozovými parky. Evropské partnerství Biofuel Cities byla založena s cílem stát se stálou institucí.

Cíly projektu Biopalivová města je

 • vytvořit evropské partnerství pro výměnu a navazování kontaktů v oblasti využívání biopaliv;
 • nezávisle hodnotit výzkum a vývoj a demonstrační projekty týkající se biopaliv a udržitelných politik mobility;
 • nabízet podporu prostřednictvím informací, akcí, nástrojů a publikací.


Zpět

5. Biopalivová města – nabízené možnosti


Projekt Biopalivová města

 • koordinuje Evropské partnerství Biofuel Cities, fórum sdružující všechny investory v oblasti biopaliv a nízkoenergetických vozidel;
 • provozuje tuto internetovou prezentaci;
 • organizuje akce a příležitosti online, kde naleznete možnosti partnerství, spolupráce a navazování kontaktů;
 • organizuje odborné semináře a studijní pobyty s praktickými demonstracemi využívání biopaliv;
 • distribuuje informační zpravodaje a množství dalších publikací informujících o vývoji v oblasti biopaliv, včetně případů správné praxe, poradenství a zpráv;
 • rozvíjí nástroje pro sledování, standardizaci biopaliv a jejich využívání.

Členové Evropského partnerství mají přístup ke všem službám a  výhodám. Členství je bezplatné a nevyplývají z něj žádné závazky.

Zpět

6. Mohu se stát členem Evropského partnerství Biofuel Cities?


Projekt Biopalivová města koordinuje Evropské partnerství Biofuel Cities, fórum sdružující všechny investory v oblasti biopaliv a nízkoenergetických vozidel.

Evropské partnerství vítá potenciální a skutečné konečné uživatele biopaliv, např. místní samosprávy a komerční konečné uživatele; společnosti v rámci celého dodavatelského řetězce biopaliv, od dodavatelů surovin po investory v oblasti automobilového průmyslu; výzkumné pracovníky, zástupce národních a nadnárodních vlád a standardizačních orgánů a samozřejmě sdružení, nevládní organizace a média zabývající se oblastí biopaliv.

Členové mohou využívat

 • aktuální informace o projektech v oblasti biopaliv a aktérech v rámci EU, společně s možností získání kontaktních údajů;
 • přístup k vyzkoušeným know-how a osvědčeným metodám;
 • nástroje pro financování, investice a partnery projektů;
 • odkazy na informace z trhů, např. ceny paliv, surovin, vozidel;
 • výměnu zkušeností s kolegy a s dalšími investory;
 • možnosti ovlivnění politik a kritérií, především na úrovni EU.

Služby zahrnují

 • úplný přístup na internetovou stránku projektu Biopalivová města;
 • výměnu informací s kolegy prostřednictvím interaktivního seznamu adres v rámci projektu Biopalivových měst, společně s objednáním elektronického informačního zpravodaje Biofuel Cities Update a tištěného čtvrtletního zpravodaje Biofuel Cities Quarterly;
 • bezplatný přístup k dalším službám a výrobkům, vč. seminářů, studijních pobytů a publikací.

Členství je bezplatné a nevyplývají z něj žádné závazky. Jednoduše vyplňte registrační formulář.

Zpět

7. Biopalivová města – informace o projektu

Projekt Biopalivových měst je realizován od poloviny roku 2006 do poloviny 2009. Jedná se o projekt "koordinované akce", financovaný z prostředků 6. rámcového programu výzkumu Evropské unie, pod aktivitou "Alternativní motorová paliva: Biopalivová města".

Projekt Biopalivová města vám přináší sedm partnerů, kteří sdílejí jedinečné a rozsáhlé zkušenosti nejenom v oblasti výzkumu a využití biopaliv a udržitelné mobility, ale rovněž v oblasti specifických potřeb místních samospráv, společností a požadavků hodnocení a komunikace.

Zpět