Velkommen til Biofuel-Cities!

Velkommen til biofuel-cities.eu - one-stop-shoppen, hvor du kan få information og udveksling inden for den omfattende anvendelse af flydende og luftformige biobrændstoffer.

Klik ind for at få vist en oversigt over projekter og aktiviteter inden for biobrændstof i hele Europa; læs om interessante nyheder og fremtidige begivenheder; få adgang til vores ressourcecenter inden for biobrændstof, der indeholder information om politik, lovgivning, teknologi og mere. Kom i kontakt med aktører inden for biobrændstof gennem online-faciliteter, der tilbyder twinning, projektsamarbejde og muligheder for netværksdannelse. Nogle af disse funktioner er eksklusive for deltagere i Biofuel Cities European Partnership (Det europæiske partnerskab for biobrændstofbyer), så bliv registreret i dag! Det er gratis og forpligtelsesfrit at deltage.

Dette website er en del af det bredere europæiske partnerskab for Biofuel Cities, som er et forum for alle interessenter inden for området af biobrændstof og energieffektive køretøjer. Det europæiske partnerskab for Biofuel Cities er en platform, der bruges til at introducere biobrændstoffer over hele Europa, og som tager hensyn til den komplette kæde lige fra råmateriale til biobrændstofproduktion, distribution og anvendelse i vognparker. Den understøttes af Biofuel Cities-projektet, der bliver finansieret af EU-kommisionen.

Hovedsproget for dette website er engelsk, men der er dog en række informationer tilgængelige på andre sprog. Få mere at vide nedenunder!


1. Biofuel-cities.eu - Websitet

2. Biofuel-cities.eu - Sektion med begrænsede adgangsmuligheder

3. Biobrændstoffer - Sagen

4. Biofuel Cities - Formål

5. Biofuel Cities - Tilgængelige funktioner

6. Er det europæiske partnerskab for Biofuel Cities noget for mig?

7. Biofuel Cities - Projektfakta

1. Biofuel-cities.eu - Websitet

Websitet Biofuel Cities har to adgangsniveauer. Det ene er åbent for offentligheden, og det andet er en sektion med begrænsede adgangsmuligheder for deltagere i det europæiske partnerskab for Biofuel Cities.

Nyhedssektionen, 'Newsroom', tilbyder den sidste nye information om anvendelse af biobrændstof i Europa. Her har du også mulighed for at abonnere på e-nyhedsbrevet Biofuel Cities Update. Send os dine nyheder (på engelsk). Vi vil gladeligt offentliggøre dem med et link til yderligere oplysninger på dit sprog. Der er også en bred række materialer tilgængelige på andre sprog, primært fransk, tysk og polsk.

I begivenhedssektionen, 'Events', får du adgang til alle detaljerede oplysninger om vigtige begivenheder inden for biobrændstof, heriblandt workshops, der bliver organiseret af det europæiske partnerskab for Biofuel Cities. Der findes muligvis begivenheder på dit sprog! Vi vil også gladeligt publicere dine meddelelser om begivenheder (på engelsk - med et link til yderligere oplysninger på dit sprog). Send os bare en e-mail.

Projekt- og aktivitetsoversigten, 'Projects and Activities', er en interaktiv oversigt over projekter og aktiviteter i relation til anvendelsen af biobrændstof i Europa. Find projekter i dit land via online-kort eller søgninger i databasen.

Under siden 'About', kan du læse mere om Biofuel Cities-projektet og projektets partnere. Der er information på fransk, tysk og polsk.

I slutningen af hver side vil du have mulighed for at kontakte os ved at klikke på 'Contact' samt have mulighed for at samarbejde inden for udviklingen af dette website og det europæiske partnerskab for Biofuel Cities ved at udfylde feedbackformularen, 'Feedback'.

Tilbage til toppen

2. Biofuel-cities.eu - Sektion med begrænsede adgangsmuligheder

Denne sektion er eksklusivt for deltagere i det europæiske partnerskab for Biofuel Cities.

'My Biofuel Cities' er din online-plads, hvor du kan tilføje eller redigere poster i ressourcecenteret, kontaktlisten samt projekt- og aktivitetsoversigten. Gør dig bemærket hos de andre deltagere ved jævnligt at opdatere dine detaljerede oplysninger og ressourcer.

Ressourcebiblioteket, 'Resource Centre', opbevarer hundredvis af dokumenter, links, præsentationer og andre nyttige ressourcer, som kan hjælpe dig. Et brugervenligt interaktivt system sikrer, at du finder alting hurtigt, og giver dig mulighed for at sende og fremlægge dine egne dokumenter.   Der kan medtages ressourcer pÃ¥ alle europæiske sprog. Dette er ogsÃ¥ stedet, hvor du kan finde interne dokumenter fra det europæiske partnerskab, programmer og resultater fra workshops, studieture og andre aktiviteter.

Det er muligt at danne netværk under 'Biofuel Cities Partnership Facility' - her kan du finde værktøjer til udveksling, dele information, finde partnere til projekter og samarbejde, såsom den interaktive mailingliste eller kontaktdata for de andre deltagere.

Tilbage til toppen

3. Biobrændstoffer - Sagen

Den 10. januar 2007 præsenterede EU-kommisionen en integreret energi- og klimabeskyttelsespolitik i deres meddelelse "En energipolitik for Europa". Forslagspakken indeholder en plan, som sætter et bindende mål om, at mindst 10% af køretøjsbrændstoffet i den Europæiske Union skal komme fra biobrændstoffer i 2020. Formålet er at udvikle Europas konkurrencedygtighed, beskytte miljøet samt at sikre de fremtidige energiforsyninger.

Biobrændstoffer spiller en unik rolle i Europas nye energipolitik. I dag er Europas transportsystem næsten helt afhængigt af olie, hvoraf meget af det bliver importeret fra ustabile markeder. For at formindske denne afhængighed er det nødvendigt at foretage en spredning af energikilderne. Biobrændstoffer er den eneste direkte erstatning for olie i transport, som i dag er tilgængelig i stor skala.

Biobrændstoffer kan også bidrage til en mere bæredygtig transport. Transportsektoren er den hurtigst voksende kilde til emissioner af drivhusgas. Biobrændstoffer er et af de få tiltag, der - sammen med forbedringer i køretøjseffektiviteten - tilbyder en praktisk mulighed for store formindskelser af drivhusgasser i transportsektoren på mellemlangt sigt.

Tilbage til toppen

4. Biofuel Cities - Formål

Biofuel Cities-projektet udvikler og vedligeholder 'det europæiske partnerskab for Biofuel Cities' med det formål at demonstrere den omfattende brug af nye og innovative teknologier inden for biobrændstof. Biofuel Cities dækker den komplette kæde lige fra råmateriale til produktion, distribution og anvendelse af biobrændstof i vognparker. Det europæiske partnerskab for Biofuel Cities er blevet oprettet med henblik på at blive en permanent institution.

Biofuel Cities arbejder på at

 • opbygge et europæisk partnerskab for udveksling og netværksdannelse inden for anvendelse af biobrændstoffer;
 • evaluere forskning & udvikling samt demonstrationsprojekter for biobrændstoffer og bæredygtige mobilitetspolitikker uafhængigt;
 • tilbyde støtte gennem information, begivenheder, værktøjer og artikler.

Tilbage til toppen

5. Biofuel Cities - Tilgængelige funktioner

Biofuel Cities-projektet

 • koordinerer det europæiske partnerskab for Biofuel Cities, som er et forum for alle interessenter inden for omrÃ¥det af biobrændstof og energieffektive køretøjer;
 • vedligeholder dette website;
 • giver begivenheder og online-faciliteter, der tilbyder twinning, projektsamarbejde og muligheder for netværksdannelse;
 • organiserer faglige workshops og studieture, hvor der bliver vist praktiske eksempler pÃ¥ anvendelse af biobrændstof;
 • leverer nyhedsbreve og en række artikler, hvori man kan finde information om udvikling inden for biobrændstof, herunder good practice cases, vejledning og rapporter;
 • udvikler værktøj til overvÃ¥gning, standardisering af biobrændstoffer og anvendelse af biobrændstof.

Deltagere i det europæiske partnerskab har fuld adgang til alle ydelser og fordele. Deltagelse er gratis og fører ikke til nogen form for forpligtelse.

Tilbage til toppen

6. Er det europæiske partnerskab for Biofuel Cities noget for mig?

Biofuel Cities koordinerer det europæiske partnerskab for Biofuel Cities, som er et forum for alle interessenter inden for området af biobrændstof og energieffektive køretøjer.

Det europæiske partnerskab byder alle potentielle og aktuelle slutbrugere af biobrændstoffer velkomne, som eksempelvis kommuner og kommercielle slutbrugere; virksomheder i hele forsyningskæden for biobrændstof, lige fra råstofleverandører til investorer til bilindustrien; forskere, repræsentanter for nationale og overnationale regeringer samt standardiseringsorganer og selvfølgelig foreninger, ikke-statslige organisationer og de aktive medier i biobrændstofsektoren.

Deltagere får gavn af

 • Aktuel information om, og nem adgang til, biobrændstofprojekter og -aktører i EU;
 • adgang til afprøvet know-how og good practice;
 • redskaber til at finde finansiering, investering og projektpartnere;
 • links til markedsinformation, som for eksempel brændstofpriser, rÃ¥materiale, køretøjer;
 • udveksling af erfaring med fagfæller sÃ¥vel som med andre interessenter;
 • muligheder for at fÃ¥ indflydelse pÃ¥ politikker og kriterier, især pÃ¥ EU-niveau.

Ydelser indbefatter

 • fuld adgang til websitet Biofuel Cities;
 • udveksling med fagfæller via den interaktive mailingliste Biofuel Cities sÃ¥vel som abonnementer pÃ¥ e-nyhedsbrevet Biofuel Cities Update og det trykte nyhedsbrev Biofuel Cities Quarterly;
 • fri adgang til yderligere ydelser og produkter, sÃ¥ som workshops, studieture og artikler.

Deltagelse er gratis og fører ikke til nogen form for forpligtelse. Udfyld blot registreringsformen.

Tilbage til toppen

7. Biofuel Cities - Projektfakta

Biofuel Cities-projektet kører fra midten af 2006 til midten af 2009. Det er et "koordinerende aktionsprojekt", der finansieres af Den Europæiske Unions Sjette rammeprogram for forskning under aktiviteten "Alternative motorbrændstoffer: Biofuel Cities".

Biofuel Cities bliver bragt til dig af syv partnere, der deler unikke og omfattende erfaringer, ikke blot inden for forskning i biobrændstoffer, anvendelse og bæredygtig mobilitet, men også inden for de specifikke behov hos kommuner, virksomheder, såvel som inden for krav til evaluering og kommunikation.

Tilbage til toppen