Καλώς ορίσατε στις Πόλεις των Βιοκαυσίμων!

Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο biofuel-cities.eu - το μοναδικά εύχρηστο σημείο του διαδικτύου όπου μπορείτε να πληροφορηθείτε και να ανταλλάξετε απόψεις για τα βιοκαύσιμα και την ευρεία εφαρμογή τους.

Μπορείτε να ανακαλύψετε μία Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για προγράμματα και δραστηριότητες σχετικών με βιοκαύσιμα, να ενημερωθείτε για ενδιαφέρουσες ειδήσεις και μελλοντικές εκδηλώσεις, να αποκτήσετε πρόσβαση στην βιβλιοθήκη αναφορών, η οποία περιέχει πληροφορίες για τη νομοθεσία, την τεχνολογία, τις πολιτικές που ακολουθούνται στον τομέα των βιοκαυσίμων, κ.ά.. Συνδεθείτε με άλλους ενδιαφερόμενους μέσω υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστοχώρο και δίνουν τη δυνατότητα για δημιουργία αδελφοποιήσεων δήμων, κοινοτήτων κτλ, συνεργασία σε προγράμματα και δυνατότητα δικτύωσης. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά σε αυτούς που συμμετέχουν στην «Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων», γι' αυτό εγγραφείτε τώρα!  Η συμμετοχή είναι δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση.

Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί τμήμα της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας - Πόλεις των Βιοκαυσίμων», ενός φόρουμ για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα αυτό και των, φιλικών προς το περιβάλλον, οχημάτων. Η «Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων» αποτελεί το μέσο για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων σε όλη την Ευρώπη, ξεκινώντας από την πρώτη ύλη και φτάνοντας έως την παραγωγή, τη διανομή και την τελική χρήση στους στόλους των οχημάτων. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πόλεις των Βιοκαυσίμων».

Η βασική γλώσσα του ιστοχώρου είναι τα Αγγλικά, ωστόσο, ένα πλήθος πληροφοριών διατίθεται και σε άλλες γλώσσες. Δείτε περισσότερα παρακάτω!


1. Biofuel-cities.eu - Ο ιστοχώρος


2. Biofuel-cities.eu - Τμήμα περιορισμένης πρόσβασης

3. Βιοκαύσιμα - Το θέμα

4. Πόλεις των Βιοκαυσίμων - Στόχοι

5. Πόλεις των Βιοκαυσίμων - Προσφερόμενες δυνατότητες

6. Είναι χρήσιμη η «Ευρωπαϊκή Συνεργασία -  Πόλεις των Βιοκαυσίμων σε μένα»;

7. Πόλεις των Βιοκαυσίμων - Δεδομένα του προγράμματος

1. Biofuel-cities.eu - Ο ιστοχώρος

Ο ιστοχώρος έχει δύο επίπεδα πρόσβασης, ένα ελεύθερο για το κοινό και ένα περιορισμένης πρόσβασης που προορίζεται για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Το τμήμα ειδήσεων, 'Newsroom', προσφέρει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την εφαρμογή των βιοκαυσίμων στην Ευρώπη. Εδώ έχετε επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην περιοδική ηλεκτρονική έκδοση του Ενημερωτικού Φυλλαδίου. Στείλτε μας τα νέα σας (στα Αγγλικά) και ευχαρίστως θα τα δημοσιεύσουμε μαζί με τον σύνδεσμο που θα μας υποδείξετε για την απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών στη γλώσσα σας. Αρκετό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες, κυρίως Γαλλικά, Γερμανικά και Πολωνικά.

Στο τμήμα των εκδηλώσεων, 'Events', μπορείτε να πληροφορηθείτε για σημαντικές εκδηλώσεις στον χώρο των βιοκαυσίμων στην Ευρώπη, όπως ημερίδες οι οποίες διοργανώνονται από το ίδιο το πρόγραμμα. Πιθανόν να υπάρχουν και εκδηλώσεις διαθέσιμες στη γλώσσα σας! Ευχαρίστως μπορούμε να δημοσιεύσουμε τις δικές σας ανακοινώσεις (στα Αγγλικά - με ένα σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες στη γλώσσα σας), στέλνοντας μας απλά ένα e-mail.

Η βάση δεδομένων για τα προγράμματα και τις δραστηριότητες,'Projects and Activities', είναι διαδραστική και περιέχει πλήθος προγραμμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των βιοκαυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Βρείτε προγράμματα της χώρας σας αναζητώντας πληροφορίες σε χάρτες ή  σε βάσεις δεδομένων.

Στο τμήμα 'About', μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συνεργάτες, με στοιχεία να διατίθενται στα Γαλλικά, Γερμανικά και Πολωνικά.


Στο τέλος κάθε σελίδας, έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας κλικ στη λέξη 'Contact' συμβάλλοντας στην από κοινού ανάπτυξη αυτού του ιστοχώρου και της «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας - Πόλεις των Βιοκαυσίμων», συμπληρώνοντας απλά το έντυπο 'Feedback'.

Επιστροφή στην κορυφή

2. Biofuel-cities.eu - Τμήμα περιορισμένης πρόσβασης

Το τμήμα αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στην «Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων».  

Το 'My Biofuel Cities' είναι ο χώρος όπου μπορείτε να προσθέτετε ή να επεξεργάζεστε καταχωρήσεις στον Κατάλογο Αναφορών, τη Λίστα Επαφών καθώς και τη Βάση Δεδομένων. Μπορείτε να κάνετε αισθητή την παρουσία σας στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ενημερώνοντας τακτικά τα στοιχεία και τις αναφορές σας.

Στην βιβλιοθήκη αναφορών, 'Resource Centre' αποθηκεύονται εκατοντάδες έγγραφα, σύνδεσμοι, παρουσιάσεις κ.ά. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα εύκολα και γρήγορα «ανεβάζοντας» παράλληλα και τα δικά σας αρχεία. Μπορούν να συμπεριληφθούν αρχεία και αναφορές σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Στο σημείο αυτό του ιστοχώρου, μπορείτε επίσης να βρείτε έγγραφα που αφορούν το πρόγραμμα, πρακτικά ημερίδων, σεμιναρίων κ.ά.

Η συνεργασία μέσω διαδικτύου είναι δυνατή με το 'Biofuel Cities Partnership Facility' - όπου μπορείτε να βρείτε εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργάτες για προσεχή συμμετοχή σε άλλα προγράμματα.

Επιστροφή στην κορυφή

3. Βιοκαύσιμα - Το θέμα

Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ενέργεια και την προστασία του κλίματος μέσω της ανακοίνωσης "Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη". Το σύνολο των προτάσεων περιλαμβάνει ένα σχέδιο θέσπισης δεσμευτικού στόχου όπου μέχρι το 2020, τουλάχιστον το 10% των καυσίμων από τα οχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προέρχεται από βιοκαύσιμα. Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση μελλοντικών πηγών ενέργειας.   

Τα βιοκαύσιμα πρόκειται να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Το σημερινό σύστημα μεταφορών βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο πετρέλαιο, όπου οι μεγαλύτερες ποσότητες εισάγονται από ασταθείς αγορές. Για να μειωθεί αυτή η εξάρτηση, απαιτείται διασπορά των ενεργειακών πηγών. Τα βιοκαύσιμα είναι τα μόνα άμεσα υποκατάστατα του πετρελαίου που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για τις μεταφορές.

Τα βιοκαύσιμα μπορούν επίσης να συμβάλλουν σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές. Ο τομέας των μεταφορών είναι η ταχύτερα αυξανόμενη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα βιοκαύσιμα είναι ένα από τα λίγα μέτρα - παράλληλα με τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των οχημάτων - που προσφέρουν την προοπτική πραγματικής μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου σε μεγάλη κλίμακα μεσοπρόθεσμα, στον τομέα των μεταφορών.

Επιστροφή στην κορυφή

4. Πόλεις των Βιοκαυσίμων - Στόχοι


Το πρόγραμμα «Πόλεις των Βιοκαυσίμων» αναπτύσσει και διατηρεί την "Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων" με στόχο την επίδειξη της χρήσης νέων και πρωτοπόρων, ευρείας κλίμακας  βιοκαυσίμων. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από την πρώτη ύλη έως την παραγωγή, τη διανομή και την τελική χρήση.  Η «Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων» ιδρύθηκε με σκοπό να γίνει ένα μόνιμος σύνδεσμος.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε για να

 • δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Συνεργασία αποσκοπώντας στην ανταλλαγή, μέσω διαδικτύου, πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των βιοκαυσίμων
 • αξιολογηθούν προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης καθώς και προγράμματα επίδειξης για την εφαρμογή τους
 • προσφέρει υποστήριξη μέσα από πληροφορίες, εκδηλώσεις, εργαλεία και δημοσιεύσεις.

Επιστροφή στην κορυφή

5. Πόλεις των Βιοκαυσίμων - Προσφερόμενες δυνατότητες


Το πρόγραμμα:

 • συντονίζει την «Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων», ένα φόρουμ για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των βιοκαυσίμων και των ενεργειακά φιλικών οχημάτων   
 • συντηρεί τον ιστοχώρο
 • ανακοινώνει προσεχείς εκδηλώσεις και δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία αδελφοποιήσεων πόλεων, συνεργασία σε προγράμματα και ευκαιρίες δικτύωσης
 • οργανώνει ημερίδες και εκπαιδευτικές εκδρομές, επιδεικνύοντας πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των βιοκαυσίμων
 • εκδίδει ηλεκτρονικά ενημερωτικά φυλλάδια και δημοσιεύει πληροφορίες για τις τρέχουσες εξελίξεις, περιπτώσεις καλής πρακτικής, οδηγούς και αναφορές
 • αναπτύσσει εργαλεία για τον έλεγχο και την εφαρμογή των βιοκαυσίμων.

Οι συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και τις παροχές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση.

Επιστροφή στην κορυφή

6. Είναι χρήσιμη η «Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων» σε μένα

Το πρόγραμμα συντονίζει την «Ευρωπαϊκή Συνεργασία - Πόλεις των Βιοκαυσίμων», ένα φόρουμ για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των βιοκαυσίμων και των φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία υποδέχεται πιθανούς και υφιστάμενους τελικούς χρήστες, για παράδειγμα τοπικές κυβερνήσεις και εμπορικούς τελικούς χρήστες, επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής των βιοκαυσίμων, από παροχείς πρώτης ύλης έως και επενδυτές της βιομηχανίας οχημάτων, ερευνητές, αντιπροσώπους εθνικών κυβερνήσεων, οργανισμούς τυποποίησης, και βεβαίως ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιοκαυσίμων.

Οι συμμετέχοντες ωφελούνται από

 • την πληροφόρηση και την εύκολη πρόσβαση σε άλλα σχετικά προγράμματα στην ΕΕ
 • την δυνατότητα πρόσβασης σε δοκιμασμένη τεχνογνωσία και μεθόδους καλής πρακτικής
 • τις δυνατότητες που προσφέρονται για την εύρεση συνεργατών, χρηματοδότησης, επενδύσεων και σχετικών άλλων προγραμμάτων
 • τις συνδέσεις με πληροφορίες για την αγορά βιοκαυσίμων, όπως για παράδειγμα τιμές, πρώτες ύλες, οχήματα κ.ά.
 • την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους ενδιαφερόμενους
 • τις ευκαιρίες που τους δίνονται για να επηρεάσουν πολιτικές και κριτήρια, ιδιαίτερα σε επίπεδο ΕΕ.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν

 • πλήρη πρόσβαση στον ιστοχώρο του προγράμματος
 • ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της λίστας ταχυδρομείου καθώς επίσης εγγραφή στην περιοδική ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου και την έντυπη τριμηνιαία έκδοσή του
 • δωρεάν πρόσβαση σε περαιτέρω υπηρεσίες και προϊόντα, όπως ημερίδες, εκπαιδευτικά ταξίδια και δημοσιεύσεις.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση. Απλά συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής.Επιστροφή στην κορυφή

7. Πόλεις των Βιοκαυσίμων - Δεδομένα

Το πρόγραμμα άρχισε στα μέσα του 2006 και πρόκειται να τελειώσει στα μέσα του 2009. Είναι ένα πρόγραμμα "Συντονισμού Δράσης" χρηματοδοτούμενο από το Έκτο Ερευνητικό Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τη Δραστηριότητα "Εναλλακτικά Καύσιμα Κινητήρων: Πόλεις των Βιοκαυσίμων".

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται εφτά εταιρείες οι οποίες διαθέτουν από κοινού σημαντική εμπειρία όχι μόνο στην έρευνα και την εφαρμογή των βιοκαυσίμων αλλά και στις ειδικότερες ανάγκες των τοπικών κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και των απαιτήσεων για αξιολόγηση και επικοινωνία.

Επιστροφή στην κορυφή