Laipni lūdzam „Biofuel Cities”!

Laipni lūgti biofuel-cities.eu - informācijas centrā, kurā varat ātri un ērti iegūt un apmainīties ar informāciju par šķidro un gāzveida biodegvielu plaša spektra pielietojumu.

Uzklikšķiniet, lai atvērtu direktoriju ar biodegvielas projektiem un aktivitātēm Eiropā; uzzinātu interesantus jaunumus un gūtu informāciju par turpmākajiem pasākumiem; piekļūtu mūsu biodegvielu resursu centram, kas satur informāciju par politiku, likumdošanu, tehnoloģiju un daudz ko citu. Kontaktējieties ar uzņēmējiem biodegvielas jomā caur tiešsaistes iespējām, kas piedāvā ciešas sadarbības iespējas, sadarbību projektos, iespēju iesaistīties sadarbības tīklos, kā arī instrumentus biodegvielas projektu novērtēšanai. Dažas no šīm iespējām ir pieejamas vienīgi „Biofuel Cities” Eiropas partnerības biedriem, tādēļ reģistrējieties jau šodien! Dalība ir bezmaksas un bez jebkādām saistībām.

Šī mājas lapa ir daļa no plašākas „Biofuel Cities” Eiropas partnerības, kas ir forums visām ieinteresētajām pusēm biodegvielas un energoefektīvu transporta līdzekļu jomā. „Biofuel Cities” Eiropas partnerība ir platforma biodegvielu ieviešanai visā Eiropā, kura ietver sevī pilnīgi visu ķēdi no rūpnieciskajām izejvielām līdz biodegvielu ražošanai, realizācijai un izlietošanai transporta līdzekļos. To atbalsta Eiropas Komisija – kas ir finansējusi „Biofuel Cities” projektu.

Mājas lapas pamatvaloda ir angļu, tomēr daļa informācijas ir pieejama arī citās valodās. Uzziniet vairāk, apskatot zemāk esošo informāciju!

 

1. Biofuel-cities.eu – Mājas lapa

2. Biofuel-cities.eu –  Ierobežotas piekļuves sadaļa

3.  Biodegvielas - Temats

4.  „Biofuel Cities” - Mērķi

5.  „Biofuel Cities” – Piedāvājuma iezīmes

6. Vai „Biofuel Cities” Eiropas partnerība ir domāta man?


7.  „Biofuel Cities” – Projekta fakti

1. Biofuel-cities.eu – Mājas lapa  

Biofuel Cities mājas lapai ir divi piekļuves līmeņi, kas ir atvērti publiskai piekļuvei un ierobežotai piekļuvei „Biofuel Cities” Eiropas partnerības biedriem.

Ziņu sadaļa ‘Newsroom’ piedāvā jaunāko informāciju par biodegvielas pielietojumu Eiropā. Te jums ir arī iespēja parakstīties uz „Biofuel Cities” aktualitāšu e-biļetenu. Nosūtiet mums jūsu jaunumus (angļu valodā) un mēs būsim priecīgi publicēt tos ar saiti uz plašāku informāciju jūsu valodā. Virkne materiālu ir arī pieejami citās valodās, galvenokārt franču, vācu un poļu valodā.

Notikumu sadaļā ‘Events’ jums ir pieejama detalizēta informācija par svarīgiem notikumiem biodegvielas jomā Eiropā, ieskaitot darba grupas, ko organizē „Biofuel Cities” Eiropas partnerība. Varētu būt pieejami notikumi jūsu valodā! Tāpat mēs būsim priecīgi publicēt paziņojumus par jūsu pasākumiem (angļu valodā ar saiti uz plašāku informāciju jūsu valodā), vienkārši atsūtiet mums e-pastu.

Projektu un aktivitāšu sadaļa ‘Projects and Activities’ ir interaktīvs direktorijs ar projektiem un aktivitātēm, kas saistīti ar biodegvielu pielietošanu Eiropā. Atrodiet projektus jūsu valstī, meklējot tiešsaistes kartē vai datu bāzē.

About’ lappusē jūs varat atrast vairāk informācijas par „Biofuel Cities” projektu un projekta partneriem, informācija pieejama franču, vācu un poļu valodā.

Katras lappuses beigās jums ir iespēja kontaktēties ar mums, uzklikšķinot uz ‘Contact’, un līdzdarboties mājas lapas un „Biofuel Cities” Eiropas partnerības attīstībā, aizpildot atsauksmju formu ‘Feedback’.

Atpakaļ uz sākumu

2. Biofuel-cities.eu –Ierobežotas piekļuves sadaļa 

Šī sadaļa ir paredzēta vienīgi „Biofuel Cities” Eiropas partnerības dalībniekiem.

'My Biofuel Cities' ir jūsu tiešsaistes vide, lai pievienotu vai rediģētu iesniegtos materiālus sadaļām Resursu Centrs, Kontaktu saraksts un Projektu un aktivitāšu direktorijs. Padariet jūsu klātbūtni jūtamu citiem dalībniekiem, regulāri aktualizējot jūsu informāciju un resursus.

Resursu bibliotēka  'Resource Centre' glabā tūkstošus dokumentu, saišu, prezentāciju un citus lietderīgus resursus, lai jūs atbalstītu. Viegli lietojamā interaktīvā sistēma nodrošina jums iespēju visu atrast ātri un ļauj jums augšupielādēt un prezentēt jūsu pašu dokumentus. Var tikt pievienoti resursi visās Eiropas valodās. Šī ir arī vieta, kur var atrast Eiropas partnerības iekšējās lietošanas dokumentus, programmas un darba grupu rezultātus, mācību komandējumu un citu aktivitāšu informāciju.

Darbība tiešsaistes tīklā ir iespējama sadaļā  'Biofuel Cities Partnership Facility' – te jūs varat atrast rīkus, lai dalītos un apmainītos ar informāciju, atrastu partnerus sadarbībai un projektiem, piemēram, interaktīvais vēstuļu adresātu saraksts vai mūsu biedru kontaktinformācija.

Atpakaļ uz sākumu

3. Biodegvielas - Temats

2007.gada 10.janvārī Eiropas Komisija darīja zināmu integrēto enerģijas un klimata aizsardzības politiku tās paziņojumā “Enerģētikas politika Eiropai”. Piedāvājumu pakete ietver sevī plānu uzstādīt par saistošu mērķi, lai līdz 2020. gadam Eiropas Savienībā 10% transporta līdzekļu degvielas veidotu biodegviela. Mērķis ir veicināt Eiropas konkurētspēju, aizsargāt apkārtējo vidi un nodrošināt enerģijas piegādi nākotnē.

Biodegvielai ir jāspēlē unikāla loma Eiropas jaunajā enerģētikas politikā. Šodien Eiropas transporta sistēma gandrīz pilnībā ir atkarīga no naftas, vairums no kuras tiek importēts no nepastāvīgiem tirgiem. Lai samazinātu šo atkarību, ir nepieciešama enerģijas avotu diversifikācija. Biodegvielas ir vienīgais tiešais naftas aizstājējs, kas uz šo dienu transportam ir pieejams plašā mērogā.

Biodegvielas var dot ieguldījumu arī ilgtspējīgākam transportam. Transporta sektors ir visstraujāk augošais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju avots. Biodegvielu izmantošana ir viens no nedaudzajiem pasākumiem blakus transporta līdzekļu efektivitātes uzlabošanai, kas piedāvā praktisku perspektīvu plaša mēroga siltumnīcas gāzu izmešu samazinājumam transporta sektorā vidējā laika termiņā.

Atpakaļ uz sākumu

4. „Biofuel Cities” - Mērķi

„Biofuel Cities” projektu attīsta un uztur „Biofuel Cities” Eiropas partnerība, lai demonstrētu plaša mēroga pielietojumu jaunajām un inovatīvajām biodegvielu tehnoloģijām. „Biofuel Cities” ietver sevī pilnīgi visu ķēdi no rūpnieciskajām izejvielām līdz biodegvielu ražošanai, realizācijai un izlietošanai transporta līdzekļos. „Biofuel Cities” Eiropas partnerība ir izveidota ar mērķi kļūt par pastāvīgu institūciju.

„Biofuel Cities” strādā, lai

 

 • izveidotu Eiropas līmeņa partnerību biodegvielas pielietojumu apmaiņai un sadarbības tīkla veidošanai;
 • neatkarīgi novērtētu izpētes un attīstības, kā arī demonstrācijas projektus biodegvielas un ilgtspējīgas mobilitātes politikas jomā;
 • piedāvātu atbalstu ar informācijas, notikumu, rīku un publikāciju palīdzību.

Atpakaļ uz sākumu

5. „Biofuel Cities” – Piedāvājuma iezīmes

„Biofuel Cities” projekts

 

 • koordinē Eiropas „Biofuel Cities” partnerību, forumu visām ieinteresētajām pusēm biodegvielas un energoefektīva transporta jomā;
 • uztur šo mājas lapu;
 • nodrošina pasākumus un tiešsaistes pasākumus, kas veicina ciešu partneru sadarbību, kooperāciju projektos, un sadarbības tīklu iespējas;
 • organizē ekspertu darba grupas un mācību komandējumus, demonstrējot biodegvielas praktisko pielietojumu;
 • piegādā ziņu biļetenus un virkni publikāciju, lai sniegtu informāciju par biodegvielu attīstību, ieskaitot labās prakses piemērus, vadlīnijas un ziņojumus;
 • attīsta rīkus biodegvielu un to pielietojuma monitoringam, standartizācijai.

Eiropas partnerības dalībniekiem ir pilna pieeja visiem pakalpojumiem un priekšrocībām. Dalība ir bezmaksas un neuzliek nekādas saistības.

Atpakaļ uz sākumu

6. Vai „Biofuel Cities” Eiropas partnerība ir domāta man?

„Biofuel Cities” koordinē Eiropas „Biofuel Cities” partnerību, forumu visām ieinteresētajām pusēm biodegvielas un energoefektīva transporta jomā.

Eiropas partnerība ielūdz potenciālos un esošos biodegvielu galalietotājus , piemēram, vietējās pašvaldības un komerciālos galalietotājus, komercstruktūras visā biodegvielas piegādes ķēdē, no rūpniecisko izejvielu piegādātājiem līdz investoriem transporta nozarē; pētniekus, nacionālās un starpnacionālās valdības pārstāvjus un standartizācijas institūcijas, un protams, asociācijas, nevalstiskās organizācijas un masu medijus, kas darbojas biodegvielas jomā.


Dalībnieki iegūst 

 

 • ērtu pieeju biodegvielas projektiem un to dalībniekiem Eiropā, kā arī aktualizētu informāciju par tiem;
 • pieeju pārbaudītam ,,know-how’’ un labai praksei;
 • rīkus finansējuma, investīciju un projektu partneru meklēšanai; 
 • aites uz tirgus informāciju, piemēram, degvielas cenas, izejvielas un transporta līdzekļi; 
 • pieredzes apmaiņu ar kolēģiem, kā arī ar citām ieinteresētajām personām;
 • iespēju ietekmēt politiku un kritērijus, īpaši ES līmenī.

 

Pakalpojumi sevī ietver

 

 • pilnu piekļuvi „Biofuel Cities” mājas lapai;
 • pieredzes apmaiņu ar kolēģiem caur „Biofuel Cities” interaktīvo vēstuļu adresātu sarakstu, kā arī caur Biofuel Cities aktualitāšu e-biļetena abonementu un „Biofuel Cities” ceturkšņa izdevuma drukāto biļetenu; 
 • brīvu piekļuvi nākamajiem pakalpojumiem un produktiem, piemēram, darba grupām, mācību komandējumiem un publikācijām.

 

Dalība ir bezmaksas un neuzliek nekādas saistības. Vienkārši aizpildiet reģistrācijas formu.

Atpakaļ uz sākumu

7. „Biofuel Cities” – Projekta fakti

„Biofuel Cities” projekts darbojas kopš 2006.gada vidus un paredzēts līdz 2009.gada vidum. Tas ir ,,Koordinācijas darbības’’ projekts, kuru finansē Eiropas Savienības Sestā pētniecības pamatprogramma, aktivitātē,, Alternatīvās dzinēju degvielas: Biofuel Cities’’.

„Biofuel Cities” projektā piedalās septiņi partneri, kas dalās unikālā un intensīvā pieredzē ne tikai biodegvielu izpētes, pielietojuma un ilgtspējīgas mobilitātes jomā, bet arī specifiskajās vietējo pašvaldību, uzņēmumu vajadzībās, kā arī nepieciešamībā pēc novērtēšanas un komunikācijas.

Atpakaļ uz sākumu