Sveiki atvykę į „Biofuel Cities“!

Sveiki atvykę į biofuel-cities.eu - informacijos ir duomenų apie skystą ir dujinį biokurą centrą.

PerĹľiūrėkite ir ištyrinėkite visą Europą apimančius biokuro projektų ir veiklų katalogus; suĹľinokite naujienas ir susipaĹľinkite su ateities renginiais; naudokitės mūsų biokuro informacijos centru, kuriame rasite informaciją apie politiką, įstatymus, technologijas ir dar daugiau. Prisijunkite prie biokuro gamintojų per mūsų internetinį tinklą, kuris suteikia nuorodas, leidĹľia išnaudoti bendradarbiavimo ir darbo tinkle galimybes įgyvendinant projektus. Kai kurios iš šių galimybių yra skirtos tiktai „Biofuel Cities“ Europos partneriams, todėl uĹľsiregistruokite jau šiandien! Registracija yra nemokama ir neįpareigojanti.

Ĺ is tinklapis yra platesnės „Biofuel Cities“ Europos partnerystės - forumo, skirto visiems suinteresuotiesiems biokuro ir energiją taupančių transporto priemonių sritimi, - dalis. „Biofuel Cities“ Europos partnerystė yra biokuro informacijos platforma, skirta Europai, kuria įvertinama visas ciklas: nuo Ĺľaliavų gavimo iki biokuro gamybos, pardavimo ir panaudojimo transporto priemonėse.  Tai - dalis Europos Komisijos finansuojamo „Biofuel Cities“ projekto.

Pagrindinė šio tinklapio kalba yra anglų kalba, tačiau dalis informacijos yra prieinama ir kitomis kalbomis. Daugiau informacijos rasite Ĺľemiau!


1. Biofuel-cities.eu - Tinklapis


2. Biofuel-cities.eu - Ribotos prieigos sritis

3. Biokuras - Tema

4. „Biofuel Cities“ - Tikslai

5. „Biofuel Cities“ - Pasiūlymo ypatybės

6. Ar „Biofuel Cities“ partnerystės Europai programa skirta man?

7. „Biofuel Cities“ - Informacija apie projektą

1. Biofuel-cities.eu - Tinklapis

„Biofuel Cities“ tinklapyke yra taikoma dviejų lygių prieiga - viena dalis yra vieša, o kita dalis  - su ribota prieiga, skirta tiktai „Biofuel Cities“ Europos partnerystės programos dalyviams.

Naujienų skyrius â€?Newsroom’ pateikia naujausią informaciją apie biokuro naudojimą Europoje. Čia taip pat turėsite galimybę uĹľsiprenumeruoti elektroninį „Biofuel Cities“ atnaujinimų biuletenį. Išsiųskite mums savo naujienas (anglų kalba), ir mes mielai paskelbsime nuorodą į papildomą informaciją jūsų kalba. Dalis medĹľiagos taip pat prieinama kitomis kalbomis - daugiausiai prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbomis.

Įvykių skyriuje â€?Events’ galite prieiti prie visos informacijos apie svarbius biokuro srities įvykius Europoje, įskaitant konferencijas, organizuojamas „Biofuel Cities“ Europos partnerystės programos. Galite skelbti apie įvykius lietuvių kalba! Mes taip pat mielai paskelbsime jūsų pranešimus apie numatomus įvykius (anglų kalba - su nuoroda į tinklalapį jūsų kalba) - tiesiog informuokite mus apie renginius el. paštu.

Projektų ir veiklų katalogas â€?Projects and Activities’ yra interaktyvus projektų ir veiklų, susijusių su biokuro panaudojimu Europoje, katalogas. Internetiniuose Ĺľemėlapiuose ar paieškose duomenų bazėse raskite savo šalyje vykdomus projektus.

Skyriuje â€?About’ suĹľinosite daugiau apie „Biofuel Cities“ projektą ir projekto partnerius. Informacija pateikiama ir prancūzų, vokiečių bei lenkų kalbomis.

Kiekvieno puslapio apačioje galėsite pasinaudoti nuoroda â€?Contact’ ir susisiekti su mumis bei uĹľpildyti atsiliepimų formą â€?Feedback’.  Taip galėsite prisidėti prie „Biofuel Cities“ Europos partnerystės tinklapio tobulinimo.

Į viršų

2. Biofuel-cities.eu - Ribotos prieigos sritis

Ĺ i sritis yra skirta tik  „Biofuel Cities“ Europos partnerystės programos dalyviams.

â€?My Biofuel Cities’ yra internetinė erdvė, skirta pridėti arba redaguoti įrašus Išteklių centre, Kontaktų sąraše, Projektuose bei Veiklų kataloge. Informuokite apie savo veiklas, reguliariai atnaujinkite  savo duomenis ir iinformaciją.

Informaciniame centre â€?Resource Centre’ rasite šimtus dokumentų, nuorodų, pristatymų ir kitų naudingų išteklių. Lengvai panaudojama interaktyvi sistema uĹľtikrina, kad viską rasite greitai, leidĹľia jums įkelti ir pristatyti savo dokumentus. Gali būti pateikiama  informacija visomis Europos kalbomis. Čia taip pat rasite Europos partnerystės programos vidinius dokumentus, programas ir seminarų  rezultatus, paĹľintines keliones ir kitas veiklas.

Internetinio tinklo galimybes galite išnaudoti skyriuje â€?Biofuel Cities Partnership Facility’ - čia rasite priemones, kurios leis jums keistis ir dalintis informacija, rasti partnerius projektams, uĹľmegzti bendradarbiavimo ryšius, naudotis interaktyviu el. pranešimų sąrašu ir kitų dalyvių kontaktiniais duomenimis.

Į viršų

3. Biokuras - Tema

2007 metų sausio 10 dieną Europos Komisija paskelbė integruotos energijos ir klimato apsaugos politiką savo komunikate  „Europos energetikos politika“. Politikoje numatoma nustatyti tikslą, kad maĹľiausiai 10% transporto priemonių kuro Europos Sąjungoje iki 2020-ųjų metų sudarytų biokuras. Tuo siekiama padidinti Europos konkurencingumą, apsaugoti aplinką ir uĹľtikrinti energijos tiekimą ateityje.

Biokuras naujojoje Europos energijos politikoje vaidina ypatingą vaidmenį. Ĺ iandien Europos transporto sistema beveik visiškai priklauso nuo naftos, kurios didĹľioje dalis yra importuojama iš nepastovių rinkų. Siekiant sumaĹľinti šią priklausomybę, reikalingas energijos šaltinių išskaidymas. Biokuras yra vienintelis tiesioginis pakaitalas naftai šiandieninėse transporto priemonėse, kuris yra prieinamas plačiu mastu.

Biokuras taip pat gali prisidėti prie darnios transporto plėtros. Transporto sektorius yra sparčiausiai augantis šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų šaltinis. Biokuras yra viena iš kelių priemonių - greta transporto priemonių techninių charakteristikų tobulinimo, - kuri gali gana greitai prisidėti prie šiltnamio efekto sumaĹľinimo stambiu mastu.

Į viršų

4. „Biofuel Cities“ - Tikslai

„Biofuel Cities“ projektas plėtoja ir palaiko  „Biofuel Cities European Partnership“ - Europos partnerystės programą, skirtą pademonstruoti, kaip plačiai gali būti naudojamos naujos ir modernios biokuro technologijos. „Biofuel Cities“ apima visą ciklą nuo Ĺľaliavų gavimo iki biokuro gamybos, pardavimo ir panaudojimo transporto priemonėse. „Biofuel Cities“ Europos partnerystės programos tikslas yra tapti pastovia institucija.

„Biofuel Cities“:

 • kuria Europos partnerystę, skirtą keistis informacija ir bendradarbiauti biokuro pritaikymo srityje
 • nepriklausomai vertina tyrimus ir plėtros programas bei biokuro panaudojimo pristatymo projektus ir darnaus mobilumo politikas
 • teikia informaciją, informuoja apie renginius, siūlo priemones/metodus ir leidinius

Į viršų

5. „Biofuel Cities“ - Pasiūlymo ypatybės

„Biofuel Cities“ projektas:

 • koordinuoja platesnę „Biofuel Cities“ Europos partnerystės - forumo, skirto visiems suinteresuotiesiems, susijusiems su biokuro ir energiją taupančių transporto priemonių sritimi, veiklą
 • palaiko šį tinklapį
 • organizuoja renginius ir internetinius renginius, skatinančius partnerystę ir bendradarbiavimą projektuose bei tinkluose
 • organizuoja seminarus specialistams ir paĹľintines keliones, skirtas pademonstruoti praktinį biokuro pritaikymą
 • leidĹľia naujienų biuletenį ir kitus leidinius, informuojančius apie biokuro srities plėtrą, įskaitant geros praktikos pavyzdĹľius, rekomendacijas ir ataskaitas
 • kuria priemones, skirtas stebėti ir standartizuoti biokurą ir biokuro taikymo programas.

Europos partnerystės dalyviams suteikiama neribota prieiga prie visų paslaugų ir specialių funkcijų. Dalyvavimas yra nemokamas ir neįpareigojantis.

Į viršų

6. Ar „Biofuel Cities“ partnerystės Europai programa skirta man?


„Biofuel Cities“ koordinuoja platesnės „Biofuel Cities“ Europos partnerystės - forumo, skirto visiems suinteresuotiesiems, susijusiems su biokuro ir energiją taupančių transporto priemonių sritimi, veiklą.

Europos partnerystės programa kviečia prisijungti potencialius ir jau esamus biokuro naudotojus, pavyzdĹľiui, savivaldybes ir komercinius vartotojus; verslo įmones visame biokuro tiekimo cikle nuo Ĺľaliavų tiekimo iki į transporto pramonę investuojančių įmonių; tyrėjus, vyriausybių ir tarpvyriausybinių institucijų atstovus ir standartizacijos institucijas, bei asociacijas, nevyriausybines organizacijas ir Ĺľiniasklaidos priemones, dirbančias biokuro sektoriuje.

Dalyvavimo privalumai:

 • naujausia informacija ir lengva prieiga prie biokuro projektų ir svarbiausių veikėjų Europos Sąjungoje
 • prieiga prie patikrintų darbo metodų ir geriausios praktikos pavyzdĹľių
 • priemonės, padedančios rasti finansavimą, investuotojus ir projekto partnerius
 • nuorodos į rinkos informaciją, pvz., kuro kainas, Ĺľaliavas, transporto priemones
 • pasikeitimas informacija su kolegomis ir kitais suinteresuotais asmenimis
 • galimybė prisidėti prie politikos ir kriterijų formavimo, ypač ES lygiu

Teikiamos paslaugos apima:

 • neribotą prieigą prie viso „Biofuel Cities“ tinklapio turinio
 • pasikeitimą informacija su kolegomis per „Biofuel Cities“ interaktyvų el. pranešimų sąrašą, „Biofuel Cities“ atnaujinimų elektroninio biuletenio prenumeratą ir kas tris mėnesius spausdinamą „Biofuel Cities“ ketvirtinį naujienlaiškį.
 • neribota prieiga prie kitų paslaugų ir produktų, tokių kaip seminarai, demonstracinės kelionės ir leidiniai.

Dalyvavimas yra nemokamas ir neįpareigojantis. Tiesiog uĹľpildykite registracijos formą.

Į viršų

7. „Biofuel Cities“ - Informacija apie projektą

„Biofuel Cities“ projektas vykdomas nuo 2006 metų vidurio iki 2009 metų vidurio. Tai yra “Koordinavimo veiksmų”  projektas, finansuojamas Europos Sąjungos Ĺ eštosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bendrosios programos pagal veiklos grupę  â€žAlternatyvus variklių kuras: Biofuel Cities”.

„Biofuel Cities“ projekte dalyvauja septyni partneriai, kurie dalijasi unikalia ir plačia patirtimi ne tik  biokuro tyrimų ir taikymo srityje, bet ir sukaupta informacija apie savivaldybių  bei įmonių poreikius, taip pat vertinimo ir bendravimo reikalavimus.

Į viršų