Welkom bij Biofuel Cities!

Welkom bij biofuel-cities.eu - uw alles-in-één-site voor informatie en uitwisseling over de brede toepassing van vloeibare en gasvormige biobrandstoffen.

Klik op de links voor onze lijst met projecten en activiteiten rond biobrandstoffen in heel Europa; blijf op de hoogte van interessant nieuws en geplande evenementen; bezoek ons biobrandstof-resourcecentrum met gegevens over politiek, wetgeving, technologie en meer. Kom via onze online faciliteiten in contact met belangrijke spelers op de biobrandstofmarkt en ontdek mogelijkheden voor partnerschappen, projectsamenwerking en netwerkopbouw. Sommige onderdelen zijn exclusief toegankelijk voor deelnemers aan het Biofuel Cities European Partnership (Europees Partnerschap van Biobrandstof Steden), dus meldt u vandaag nog aan! Deelname is gratis en vrijblijvend.

Deze website maakt deel uit van het Biofuel Cities Europees Partnerschap, een forum voor geïnteresseerden in biobrandstof en energiezuinige motorvoertuigen. Het Biofuel Cities Europees Partnerschap is een platform voor de introductie van biobrandstoffen overal in Europa. Daarbij wordt de gehele keten in beschouwing genomen: van grondstoffen via productie tot distributie en toepassing in voertuigen. Dit platform wordt gesteund door het Biofuel Cities Project, dat subsidie ontvangt van de Europese Commissie.

De meest gebruikte taal voor deze site is het Engels, maar er is heel wat informatie beschikbaar in andere talen. Zie hieronder!


1. Biofuel-cities.eu - De website

2. Biofuel-cities.eu - Het gedeelte met beperkte toegang

3. Biobrandstoffen - Waar het om draait

4. Biofuel Cities - Doelen

5. Biofuel Cities - Wat wij bieden

6. Is het Biofuel Cities Europees Partnerschap iets voor mij?

7. Biofuel Cities - Projectinformatie

1. Biofuel-cities.eu - De website

De Biofuel Cities website bestaat uit twee gedeelten: een deel dat toegankelijk is voor iedereen en een gedeelte dat is gereserveerd voor deelnemers aan het Biofuel Cities Europees Partnerschap.

De nieuwsafdeling, 'Newsroom', biedt u de meest recente informatie over de toepassing van biobrandstoffen in Europa. U kunt zich hier inschrijven voor de elektronische Biofuel Cities Update nieuwsbrief. Stuur ons uw nieuws (in het Engels) en wij publiceren het graag, met een link naar meer informatie in uw eigen taal. Er is ook een selectie van materiaal verkrijgbaar in andere talen, zoals Duits, Frans en Pools.

In de afdeling evenementen, 'Events', vindt u alle informatie over belangrijke biobrandstofevenementen in Europa, zoals workshops van het Biofuel Cities Europees Partnerschap. Ook in uw taal zijn mogelijk evenementen te vinden! Heeft u een evenement gepland, dan publiceren wij graag uw aankondiging (in het Engels - met een link naar meer informatie in uw eigen taal). Aarzel niet om ons een e-mail te sturen.

De afdeling projecten & activiteiten, 'Projects and Activities', is een interactief gedeelte met projecten and activiteiten rond de toepassing van biobrandstoffen in Europa. Zoek via online kaarten of via een zoekopdracht in onze database naar projecten in uw land.

In het gedeelte 'About' vindt u meer informatie over het Biofuel Cities Project en de projectpartners, met meer informatie in het Duits, Frans en Pools.

Aan het einde van elke pagina vindt u de link 'Contact'. Door daarop te klikken kunt u contact met ons opnemen. Door het feedbackformulier in te vullen 'Feedback' kunt u meehelpen aan de verdere uitbouw van deze website en het Biofuel Cities Europees Partnerschap.

Terug naar boven

2. Biofuel-cities.eu - Het gedeelte met beperkte toegang

Dit gedeelte is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan het Biofuel Cities Europees Partnerschap.

'My Biofuel Cities' is uw online ruimte om bijdragen aan het resourcecentrum, de contactlijst en de afdeling projecten en activiteiten toe te voegen of te bewerken. Maak uzelf zichtbaar voor andere deelnemers door uw gegevens en resources regelmatig bij te werken.

Het 'Resource Centre' is een soort bibliotheek die honderden documenten, links, presentaties en andere nuttige resources bevat. Dankzij een eenvoudig te gebruiken interactief systeem kunt u alles snel vinden en kunt u zonder problemen uw eigen documenten uploaden en presenteren. Resources in alle Europese talen zijn welkom. Dit is ook de plek waar u interne documenten van het Europees Partnerschap vindt, net als programma's en resultaten van workshops, studiereizen en andere activiteiten.

Via 'Biofuel Cities Partnership Facility' kunt u online netwerken. U vindt hier hulpmiddelen om informatie uit te wisselen en u kunt er op zoek naar partners voor projecten en samenwerking. Onze interactieve mailinglijst en de lijst met contactgegevens van andere deelnemers helpen u daarbij.

Terug naar boven

3. Biobrandstoffen - Waar het om draait

Op 10 januari 2007 onthulde de Europese Commissie in haar persbericht "Een energiebeleid voor Europa"  een geïntegreerd energie- en klimaatbeschermingsbeleid. Daarin worden meerdere voorstellen gedaan, waaronder het plan om te streven naar een bindend aandeel van minstens 10% biobrandstoffen in het brandstofverbruik door motorvoertuigen in de Europese Unie in 2020. Het doel is de competitiviteit van Europa te verhogen, het milieu te beschermen en te zorgen voor een voldoende energievoorraad voor de toekomst.

Biobrandstoffen vervullen een unieke rol binnen het nieuwe Europese energiebeleid. Op dit moment is het Europese vervoersysteem vrijwel volledig afhankelijk van olie. Het grootste deel van die olie wordt ingevoerd vanaf de instabiele internationale markt. Om deze afhankelijkheid te verminderen is een diversificatie van de energiebronnen nodig. Biobrandstoffen vormen de enige directe vervanging voor aardolie in de transportsector die op dit moment op grote schaal beschikbaar is.

Biobrandstoffen kunnen ook bijdragen aan milieubewuster vervoer. De transportsector is de snelst groeiende bron voor de uitstoot van broeikasgassen. Biobrandstoffen vormen een van de weinige maatregelen - naast verbetering van de zuinigheid van auto's - die op middellange termijn zicht bieden op grootschalige beperking van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector.

Terug naar boven

4. Biofuel Cities - Doelen

Het Biofuel Cities Project ontwikkelt en handhaaft het 'Biofuel Cities Europees Partnerschap' om aan te tonen dat nieuwe en innovatieve biobrandstoftechnologie op brede schaal kan worden toegepast. Biofuel Cities richt zich op de volledige keten: van grondstoffen via productie tot distributie en gebruik in voertuigen. Het Biofuel Cities Europees Partnerschap is opgezet met als doel een permanente instelling te vormen.

Biofuel Cities

 • bouwt aan een Europees uitwisselings- en netwerkpartnerschap rond de toepassing van biobrandstoffen;
 • biedt onafhankelijke beoordeling, onderzoek, ontwikkeling en demonstratieprojecten inzake biobrandstoffen en duurzaam mobiliteitsbeleid;
 • biedt ondersteuning via informatie, evenementen, hulpmiddelen en publicaties.

Terug naar boven

5. Biofuel Cities - Wat wij bieden

Het Biofuel Cities Project

 • coördineert het Biofuel Cities Europees Partnerschap, een forum voor iedereen die actief geïnteresseerd is in biobrandstof en energiezuinige motorvoertuigen;
 • onderhoudt deze website;
 • verzorgt evenementen en biedt online faciliteiten voor partnerschappen, projectsamenwerking en netwerkmogelijkheden;
 • organiseert workshops met deskundigen en studiereizen waarbij met praktische voorbeelden wordt getoond hoe biobrandstoffen kunnen worden toegepast;
 • levert nieuwsbrieven en een reeks informatieve publicaties over ontwikkelingen in de biobrandstofsector, waaronder voorbeelden van geslaagde toepassingen, begeleiding en rapporten;
 • ontwikkelt hulpmiddelen voor monitoring en standaardisering van biobrandstoffen en de toepassing ervan.

Deelnemers aan het Europees Partnerschap hebben volledige toegang tot alle diensten en voordelen. Deelname is gratis en brengt geen verplichtingen met zich mee.

Terug naar boven

6. Is het Biofuel Cities Europees Partnerschap iets voor mij?

Biofuel Cities coördineert het Biofuel Cities Europees Partnerschap, een forum voor iedereen die actief geïnteresseerd is in biobrandstof en energiezuinige motorvoertuigen.

Het Europees Partnerschap verwelkomt potentiële en huidige eindgebruikers van biobrandstoffen, zoals bijvoorbeeld lokale bestuurders en commerciële eindgebruikers; bedrijven in de gehele productie- en distributieketen voor biobrandstoffen, van grondstofleveranciers via investeerders tot de auto-industrie; onderzoekers, nationale en supranationale regeringsvertegenwoordigers en standaardiseringsorganen, en uiteraard ook verenigingen, niet-gouvernementele organisaties en media die actief zijn in de biobrandstoffensector.

Deelnemers genieten de volgende voordelen: 

 • up-to-date informatie over en eenvoudige toegang tot biobrandstofprojecten en -actoren in de EU;
 • toegang tot beproefde knowhow en praktijkvoorbeelden;
 • hulpmiddelen bij het vinden van fondsen, investeerders en projectpartners;
 • links naar marktinformatie, zoals brandstofprijzen, grondstoffen en voertuigen;
 • uitwisseling van ervaringen met branchegenoten en andere geïnteresseerden;
 • mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid en criteria op EU-niveau.

Onze diensten omvatten:

 • volledige toegang tot de Biofuel Cities website;
 • uitwisseling met branchegenoten via de Biofuel Cities interactieve mailinglijst, de optionele elektronische Biofuel Cities Update nieuwsbrief en de gedrukte Biofuel Cities Quarterly nieuwsbrief;
 • gratis toegang tot verdere diensten en producten, zoals workshops, studiereizen en publicaties.

Deelname is gratis en brengt geen verplichtingen met zich mee. Het volstaat om het registratieformulier in te vullen.

Terug naar boven

7. Biofuel Cities - Projectinformatie

Het Biofuel Cities Project loopt van medio 2006 tot medio 2009. Het is een "Coördinatie-actieproject" met financiële steun van het Zesde kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie onder de activiteit "Alternatieve motorbrandstoffen: Biofuel Cities".

Biofuel Cities wordt u aangeboden door zeven partners die over unieke en diepgaande ervaring beschikken binnen het onderzoek naar en de toepassing van biobrandstoffen en duurzame mobiliteit. Bovendien zijn zij uitstekend op de hoogte van de behoeften van lokale bestuurders en bedrijven en weten zij in te spelen op bestaande behoeften aan beoordeling en communicatie.

Terug naar boven