Witamy w projekcie Biofuel Cities!

Witamy w biofuel-cities.eu - czyli platformie na temat zastosowania płynnych i gazowych biopaliw oraz możliwość wymiany informacji w jednym miejscu.

Kliknij, aby wejść do katalogu - ogólno-Europejskiego z szeroką bazą informacji na temat projektów i działań dotyczących biopaliw; dowiedz się o nowościach i nadchodzących imprezach; uzyskaj dostęp do naszego centrum zasobów biopaliwowych, które zawiera informacje odnośnie polityki, rozwiązaniach prawnych, ustawodawstwa, technologii i nie tylko. Skontaktuj się z kluczowymi partnerami w dziedzinie biopaliw za pomocą udogodnień dostępnych online zapewniające możliwości znalezienia partnera do współpracy, nawiązywanie kontaktów, współdziałanie w projektach. Niektóre z możliwości zarezerwowane są dla uczestników Biofuel Cities European Partnership (Partnerstwa europejskiego "Biopaliwa w transporcie miejskim"). Zarejestruj się już dziś! Udział jest bezpłatny i niezobowiązujący.

Ta witryna stanowi część większego forum Partnerstwo Europejskie Biofuel Cities, które przeznaczone jest dla różnych grup zainteresowania w dziedzinie biopaliw
i energooszczędnych pojazdów na biopaliwa. Partnerstwo Europejskie Biofuel Cities jest platformą umożliwiającą wprowadzanie biopaliw w całej Europie, która uwzględnia w całości łańcuch dostawy biopaliw, począwszy od surowców, poprzez produkcję biopaliw, dystrybucję, po wykorzystanie we flotach samochodowych. Witryna sfinansowana została w ramach projektu Biofuel Cities przez Komisję Europejską.

Językiem podstawowym witryny jest angielski, przy czym szeroki zakres informacji dostępny jest również w innych językach. Szczegółowe informacje poniżej!


1. Biofuel-cities.eu - Witryna

2. Biofuel-cities.eu - Obszar ograniczonego dostępu

3. Biopaliwa - Wydanie

4. Miasta oparte na biopaliwach - Cele

5. Miasta oparte na biopaliwach - Szczegóły dotyczące oferty

6. Czy Partnerstwo europejskie Biofuel Cities jest przeznaczony również dla mnie?

7. Miasta oparte na biopaliwach - Fakty dotyczące projektu

1. Biofuel-cities.eu - Witryna

Witryna Biofuel Cities posiada dwa poziomy dostępu. Pierwszy jest ogólnie dostępny, drugi natomiast to obszar ograniczonego dostępu zarezerwowany dla uczestników Partnerstwa europejskiego Biofuel Cities.

Obszar nowości, 'Newsroom', oferuje najnowsze informacje na temat wdrażania biopaliw w Europie. Możliwe jest tutaj prenumerata biuletynu elektronicznego Nowości Biofuel Cities. Wyślij do nas Twoje nowości (w języku angielskim), a my, z przyjemnością zajmiemy się ich publikacją, zapewniając łącze do bardziej szczegółowych informacji w Twoim ojczystym języku. Materiały dostępne są również w innych językach, głównie we francuskim, niemieckim i polskim.

W obszarze dotyczącym imprez, 'Events', można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat imprez w Europie, a także warsztatów zorganizowanych przez Partnerstwo europejskie Biofuel Cities. Możliwe jest zorganizowanie imprez w Twoim języku! Z przyjemnością opublikujemy również Twoje ogłoszenia odnośnie danej imprezy (w języku angielskim - z łączem do bardziej szczegółowych informacji w Twoim języku); wystarczy wysłać do nas wiadomość email.

Katalog projektów i działań, 'Projects and Activities', jest interaktywnym katalogiem projektów i działań związanych z zastosowaniem biopaliw w Europie. Możesz odszukać projekty prowadzone w Twoim kraju za pomocą witryny map elektronicznych i wyszukiwarek baz danych.

Na stronie 'About' można dowiedzieć się więcej o projektach partnerstwa Biofuel Cities oraz o partnerach, a informacje dostępne są w języku francuskim, niemieckim i polskim.

Na dole każdej strony znajduje się łącze umożliwiające skontaktowanie się z nami; wystarczy kliknąć 'Contact', żeby dołączyć się do współtworzenia witryny i Partnerstwa europejskiego Biofuel Cities, poprzez wypełnienie formularza informacji zwrotnej 'Feedback'.

Do góry

2. Biofuel-cities.eu - Obszar ograniczonego dostępu

Ten obszar przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników Partnerstwa europejskiego Biofuel Cities.

'My Biofuel Cities' to Twoje miejsce w witrynie, gdzie możesz dodać lub zmienić wprowadzone dane do centrum zasobów, list kontaktowych i katalogów działań. Inni uczestnicy będą oglądać Twoje działania, dzięki regularnym aktualizacjom Twoich danych i zasobów.

W bibliotece zasobów, 'Resource Centre' znajdują się setki dokumentów, łączy, prezentacji i przydatnych źródeł informacji. Łatwy w użyciu, interaktywny system zapewnia szybkie wyszukiwanie i umożliwia przesyłanie i prezentację Twoich dokumentów. Informacje można dodawać we wszystkich językach europejskich. To jest również miejsce, w którym można znaleźć wewnętrzne dokumenty Partnerstwa europejskiego, programy i dowiedzieć się o efektach warsztatów, wyjazdów szkoleniowych i innych działań.

Nawiązywanie kontaktów przez Internet jest możliwe w obszarze 'Biofuel Cities Partnership Facility' - tutaj można znaleźć narzędzia, takie jak interaktywna lista mailingowa lub dane kontaktowe uczestników, pozwalające na wymianę, dzielenie się informacjami, znajdowanie partnerów do projektów i współpracy.

Do góry

3. Biopaliwa - Wydanie

10 stycznia 2007 r. Komisja Europejska ujawniła zintegrowaną politykę ochrony klimatu i zasobów energii w komunikacie "Strategia energetyczna dla Europy". Szereg propozycji obejmuje plan wyznaczenia wiążącego celu polegającego na tym, że do 2020 r. przynajmniej 10% paliwa wykorzystywanego w krajach Unii Europejskiej pochodzić będzie od biopaliw. Celem jest promowanie europejskiej konkurencyjności, ochrona środowiska oraz zabezpieczenie przyszłych dostaw energii.

Biopaliwa mają odegrać szczególną rolę w nowej polityce energetycznej Europy. Obecnie europejski transport prawie w całości zależy od ropy, której duża część importowana jest z niepewnych rynków. W celu zmniejszenia zależności od tych rynków, wymagana jest dywersyfikacja źródeł energii. Biopaliwa są jedynym, bezpośrednim zamiennikiem ropy w transporcie, dostępnym na dużą skalę.

Biopaliwa mogą również przyczynić się do spowodowania, że transport będzie bardziej bezpieczny dla środowiska. Sektor transportu najbardziej przyczynia się do emisji gazu cieplarnianego. Biopaliwa są jednym z kilku możliwości - obok poprawy wydajności pojazdów - pozwalających na realną perspektywę oszczędności gazu cieplarnianego na dużą skalę w sektorze transportowym w średnim okresie.

Do góry

4. Biofuel Cities - Cele

Projekt Biofuel Cities przyczynia się do rozwoju i utrzymuje Partnerstwo europejskie Biofuel Cities, aby zademonstrować wykorzystanie nowych i nowatorskich technologii związanych z biopaliwami na szeroką skalę. Biofuel Cities to projekt obejmujący cały łańcuch począwszy od surowców,
a skończywszy na produkcji biopaliw, dystrybucji i wykorzystaniu we flotach samochodowych. Partnerstwo europejskie Biofuel Cities zostało zainicjowane w celu utworzenia trwałej instytucji.

Projekt Biofuel Cities dąży do:

 • zbudowania Partnerstwa europejskiego na rzecz wymiany informacji i nawiązywania kontaktów odnośnie zastosowania biopaliw;
 • niezależnej oceny projektów badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych dotyczących biopaliw oraz polityki zrównoważonej mobilności;
 • wsparcia poprzez udzielanie informacji, organizację imprez, publikacje i dostarczanie narzędzi.

Do góry

5. Biofuel Cities - Szczegóły dotyczące oferty

Projekt Biofuel Cities

 • koordynuje Partnerstwo europejskie Biofuel Cities stanowiące forum dla wszystkich grup interesów w dziedzinie energooszczędnych pojazdów na biopaliwa.
 • prowadzi niniejszą witrynę;
 • organizuje imprezy oraz zapewnia udogodnienia on-line umożliwiające znajdowanie partnera do współpracy, współdziałanie w projektach i nawiązywanie kontaktów,
 • organizuje specjalistyczne warsztaty oraz szkolenia w obszarze praktyki stosowania biopaliw;
 • wydaje biuletyny elektroniczne oraz publikacje dostarczające informacje o osiągnięciach w dziedzinie biopaliw, które obejmują przykłady dobrych praktyk, poradniki i raporty;
 • opracowuje narzędzia do monitorowania, standaryzacji i zastosowania biopaliw.

Uczestnicy Partnerstwa europejskiego mają zapewniony dostęp do wszystkich usług i korzyści. Udział jest bezpłatny i niezobowiązujący.

Do góry

6. Czy Partnerstwo europejskie Biofuel Cities jest przeznaczony również dla mnie?

Biofuel Cities koordynuje Partnerstwo europejskie Biofuel Cities stanowiące forum dla wszystkich grup zainteresowania w dziedzinie energooszczędnych pojazdów na biopaliwa.

Partnerstwo europejskie wita potencjalnych i obecnych odbiorców ostatecznych biopaliw, takich jak władze lokalne i klienci końcowi; firmy funkcjonujące w całym łańcuchu dostawy biopaliwa, począwszy od dostawców surowców do inwestorów i branży samochodowej; naukowców, krajowych i ponadnarodowych reprezentantów rządowych, organizacji standaryzacji,
i, oczywiście, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i media prowadzące działania w zakresie biopaliw.

Uczestnicy mogą skorzystać z:

 • aktualnych informacji, łatwego dostępu do projektów dotyczących biopaliw oraz osób odpowiedzialnych w Unii Europejskiej;
 • dostępu do sprawdzonej wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk;
 • narzędzi do wyszukiwania sposobów finansowania, inwestowania i partnerów do projektów,
 • łączy do informacji rynkowych, np. ceny paliw, surowce, pojazdy,
 • wymiany doświadczeń z kolegami, jak i innymi grupami zainteresowania,
 • szansy, aby wywrzeć wpływ na polityki i kryteria, zwłaszcza na poziomie Unii Europejskiej.

Usługi obejmują:

 • pełny dostęp do witryny Biofuel Cities;
 • wymianę z kolegami za pomocą interaktywnej listy mailingowej Biofuel Cities, jak również prenumeraty biuletynu elektronicznego Nowości Biofuel Cities oraz wydanie biuletynu elektronicznego Kwartalnik Biofuel Cities;
 • bezpłatny dostęp do dalszych usług i produktów, takich jak warsztaty, wyjazdy szkoleniowe
 • i publikacje.

Udział jest bezpłatny i niezobowiązujący. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Do góry

7. Biofuel Cities - Fakty o projekcie

Projekt Biofuel Cities rozpoczął się w 2006 r. i ma trwać do 07.2009 r. Jest to projekt "tzw. Akcja koordynacyjna" finansowany przez Szósty Program Ramowy Badań Unii Europejskiej w ramach działania "Alternatywne paliwa silnikowe: Biofuel Cities".

Projekt Biofuel Cities oferowany jest Państwu przez siedmiu partnerów, którzy dzielą się wyjątkowym i wieloletnim doświadczeniem dotyczącym nie tylko badań i zastosowania biopaliw oraz zrównoważonej mobilności, ale także określonych potrzeb władz lokalnych i przedsiębiorstw oraz wymogów oceny i komunikacji.

Do góry