Bine aţi venit pe site-ul Biofuel Cities!

Bine aţi venit pe site-ul biofuel-cities.eu - un centru de resurse unic care vă stă la dispoziţie pentru a face schimb de informaţii referitoare la utilizarea pe scară largă a biocombustibililor lichizi şi gazoşi.

Cu un simplu click veţi pătrunde într-un repertoriu virtual al proiectelor şi activităţilor legate de biocombustibili, din toată Europa; veţi obţine informaţii despre evenimente viitoare şi noutăţi interesante; veţi accesa centrul nostru de resurse despre biocombustibili care cuprinde informaţii referitoare la politică, legislaţie, tehnologie şi altele. Veţi intra în legătură cu actorii cheie din domeniul biocombustibililor  prin intermediul serviciilor online care oferă oportunităţi legate de parteneriate, cooperare în cadrul unor proiecte şi dezvoltare de reţele (networking). O parte din categoriile enumerate sunt disponibile exclusiv participanţilor la Biofuel Cities European Partnership (Parteneriatul European al Oraşelor biocombustibililor), deci înregistraţi-vă chiar astăzi! Participarea este gratuită şi nu presupune alte obligaţii.

Acest site face parte din cadrul mai larg al Parteneriatului European Biofuel Cities, un forum destinat tuturor factorilor de interes din domeniul biocombustibililor şi al autovehiculelor eficiente din punct de vedere energetic. Parteneriatul European Biofuel Cities reprezintă o platformă pentru lansarea biocombustibililor pe tot cuprinsul Europei, care ia în calcul întregul circuit, de la materia primă la produsul finit, până la distribuţia şi utilizarea biocombustibilului în autovehicule. Platforma este sprijinită prin proiectul Biofuel Cities, finanţat de către Comisia Europeană.

Limba principală a acestui website este engleza, dar o serie de informaţii sunt disponibile şi în alte limbi. Pentru a afla mai multe, accesaţi linkurile de mai jos!


1. Site-ul Biofuel-cities.eu  

2. Biofuel-cities.eu - Zonă cu acces restricţionat

3. Biocombustibili - Prezentare

4. Biofuel Cities - Obiective

5. Biofuel Cities - Caracteristici

6. Este Parteneriatul European Biofuel Cities potrivit pentru mine?

7. Biofuel Cities - Informaţii concrete legate de proiect

1. Site-ul Biofuel-cities.eu

Site-ul Biofuel Cities are două niveluri de acces, unul care este deschis publicului şi o zonă cu acces restricţionat, disponibilă doar participanţilor la Parteneriatul European Biofuel Cities.

Secţiunea dedicată ştirilor, 'Newsroom', oferă cele mai recente informaţii referitoare la utilizarea biocombustibililor în Europa şi vă oferă posibilitatea de a vă abona la buletinul informativ electronic Biofuel Cities Update. Trimiteţi-ne ştiri din ţara dumneavoastră (în limba engleză) şi le vom publica cu plăcere alături de un link cu informaţii detaliate în limba dumneavoastră. O serie de materiale sunt disponibile de asemenea în alte limbi, în special în franceză, germană şi poloneză.

În secţiunea dedicată evenimentelor, 'Events', aveţi acces la toate detaliile privind evenimentele importante din Europa legate de subiectul biocombustibililor, inclusiv referitor la ateliere de lucru organizate sub egida Parteneriatului European Biofuel Cities. E posibil să găsiţi şi evenimente organizate în limba dumneavoastră maternă! Vom fi încântaţi să postăm anunţurile dumneavoastră referitoare la  evenimente (în limba engleză - alături de un link cu informaţii detaliate în limba dumneavoastră), tot ce trebuie să faceţi este să ne trimiteţi un e-mail.

Secţiunea dedicată proiectelor şi activităţilor, 'Projects and Activities', este un spaţiu interactiv cu proiecte şi activităţi legate de utilizarea biocombustibililor în Europa. Aici puteţi afla despre proiectele derulate în ţara dumneavoastră, consultând hărţile online sau efectuând căutări în baza de date.

Accesând pagina 'About', puteţi afla mai multe informaţii despre proiectul Biofuel Cities şi despre partenerii din cadrul acestui proiect, informaţiile fiind disponibile în limba franceză, germană şi poloneză.

La sfârşitul fiecărei pagini, vi se oferă posibilitatea de a ne contacta făcând un simplu click pe 'Contact' şi de a contribui la dezvoltarea acestui site şi a Parteneriatului European Biofuel Cities, completând formularul 'Feedback'.
                                    
Începutul paginii

2. Biofuel-cities.eu - Zonă cu acces restricţionat

Această secţiune este rezervată exclusiv participanţilor la Parteneriatul European Biofuel Cities.

'My Biofuel Cities' reprezintă spaţiul online care vă este alocat pentru a adăuga sau edita intrări la Centrul de resurse, Lista de contacte şi Repertoriul de proiecte şi activităţi. Vă puteţi face simţită prezenţa prin reactualizarea regulată a informaţiilor şi resurselor dumneavoastră.  

O bibliotecă de resurse, 'Resource Centre', înmagazinează sute de documente, linkuri, prezentări şi alte resurse utile. Un sistem interactiv uşor de utilizat vă asigură găsirea rapidă a oricărei informaţii şi vă permite încărcarea şi prezentarea propriilor documente. Pot fi incluse resurse în toate limbile europene. Tot aici puteţi găsi documente interne ale Parteneriatului European, programe şi rezultate ale atelierelor de lucru, vizite de studiu şi alte activităţi.

Secţiunea 'Biofuel Cities Partnership Facility' vă oferă posibilitatea de a stabili contacte online - veţi găsi instrumente pentru schimbul de informaţii şi pentru găsirea partenerilor pentru proiecte şi cooperare, cum ar fi lista interactivă de adrese electronice sau datele de contact ale participanţilor omologi.

Începutul paginii

3. Biocombustibili - Prezentare

La data de 10 ianuarie 2007 Comisia Europeană a dezvăluit politica energiei integrate şi de protejare a climei în comunicatul "Politica energetică pentru Europa". Pachetul de propuneri include un plan de stabilire a următorului obiectiv principal: creşterea ponderii biocombustibililor până la 10% din combustibilii consumaţi de autovehiculele din UE până în anul 2020. Scopul este acela de a creşte competitivitatea Europei, de a proteja mediul înconjurător şi de a asigura rezerve viitoare de energie.

Biocombustibilii joacă un rol unic în contextul noii politici energetice a Europei. În prezent, sistemul de transporturi din Europa este dependent aproape în totalitate de petrol, în mare parte importat de pe pieţe volatile. Pentru a diminua această dependenţă se impune o diversificare a surselor de energie. Biocombustibilii reprezintă singurul substitut direct pentru petrol în transport care este în prezent disponibil pe scară largă.

Biocombustibilii pot de asemenea contribui la o mai mare durabilitate a transportului. Sectorul transporturilor este sursa de emisii de gaze cu efect de seră cu cea mai rapidă creştere. Biocombustibilii reprezintă una din cele câteva măsuri - pe lângă îmbunătăţirea eficienţei autovehiculelor - care oferă pe termen mediu perspectiva practică a reducerii la scară largă a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor.

Începutul paginii

4. Biofuel Cities - Obiective

Proiectul Biofuel Cities dezvoltă şi menţine Parteneriatul European Biofuel Cities în scopul demonstrării utilizării pe scară largă a noilor tehnologii inovative ale biocombustibililor. Biofuel Cities  acoperă întregul circuit, de la materia primă până la producerea biocombustibililor, distribuţia şi utilizarea lor în autovehicule. Parteneriatul European Biofuel Cities este înfiinţat în vederea obţinerii statutului de instituţie permanentă.

Biofuel Cities îşi desfăşoară activitatea cu scopul de a

 • stabili un Parteneriat European pentru schimb de informaţii şi stabilire de contacte în domeniul utilizării biocombustibililor;
 • evalua independent activitatea de cercetare şi dezvoltare şi proiectele demonstrative referitoare la biocombustibili, precum şi politicile pentru o mobilitate durabilă;
 • oferi suport prin informaţii, evenimente, instrumente şi publicaţii.

Începutul paginii

5. Biofuel Cities - Caracteristici

Proiectul Biofuel Cities

 • coordonează Parteneriatul European Biofuel Cities, un forum destinat tuturor factorilor de interes din domeniul biocombustibililor şi al autovehiculelor eficiente din punct de vedere energetic;
 • se ocupă de întreţinerea site-ului;
 • organizează evenimente şi furnizează servicii online care oferă oportunităţi legate de parteneriate, cooperare în cadrul unor proiecte şi stabilire de contacte;
 • organizează ateliere de lucru la care participă experţi în domeniu şi vizite de studiu care să ofere exemple practice în ceea ce priveşte utilizarea biocombustibililor;
 • oferă buletine informative şi o serie de publicaţii care să furnizeze informaţii legate de dezvoltarea biocombustibililor, inclusiv cazuri de bună practică, îndrumare şi rapoarte;
 • dezvoltă instrumente pentru monitorizarea, standardizarea biocombustibililor şi a utilizării acestora.

Participanţii la Parteneriatul European au acces deplin la toate serviciile şi beneficiile. Participarea este gratuită şi nu presupune alte obligaţii.

Începutul paginii

6. Prezintă interes pentru mine Parteneriatul European Biofuel Cities?

Proiectul Biofuel Cities coordonează Parteneriatul European Biofuel Cities, un forum destinat tuturor factorilor de interes din domeniul biocombustibililor şi al autovehiculelor eficiente din punct de vedere energetic.

Parteneriatul European le urează bun-venit utilizatorilor finali reali şi potenţiali ai biocombustibililor, de exemplu autorităţile locale sau comercianţii; firmelor din întreg lanţul de aprovizionare cu biocombustibili, de la furnizorii de materie primă până la investitori din industria automobilelor; cercetătorilor, reprezentanţilor  autorităţilor şi organismelor de standardizare la nivel naţional şi supra-naţional, şi bineînţeles asociaţiilor, organizaţiilor non-guvernamentale şi reprezentanţilor media activi în sectorul biocombustibililor.

Participanţii beneficiază de

 • informaţii actualizate şi acces uşor la proiectele legate de biocombustibili şi actorii din domeniul biocombustibililor din UE;
 • acces la cunoştinţe şi bune practici deja testate;
 • instrumente pentru găsirea de surse de finanţare, investiţii şi parteneri de proiect;
 • linkuri la informaţii despre piaţa biocombustibililor, de exemplu preţurile combustibililor, materii prime, autovehicule;
 • schimburi de experienţă cu colegi ca şi cu alţi factori de interes;
 • oportunitatea de a influenţa politicile şi criteriile adoptate, în special la nivelul UE.

Serviciile includ

 • acces total la site-ul Biofuel Cities;
 • schimburi  de experienţă cu alţi colegi prin intermediul listei interactive de adrese electronice, ca şi abonamente la buletinul informativ electronic Biofuel Cities Update şi la buletinul informativ imprimat Biofuel Cities Quarterly;
 • acces liber la alte servicii şi produse, cum ar fi atelierele de lucru, vizite de studiu şi publicaţii.

Participarea este gratuită şi nu presupune alte obligaţii. Nu trebuie decât să completaţi formularul de înregistrare.

Începutul paginii

7. Biofuel Cities - Informaţii concrete legate de proiect

Proiectul Biofuel Cities se desfăşoară începând cu jumătatea anului 2006 până la  jumătatea anului 2009. Este un proiect de tip "Acţiune de coordonare", sub finanţarea celui de-al şaselea Program Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene, în cadrul activităţii "Combustibili alternativi pentru motoare: Biofuel Cities".

Site-ul Biofuel Cities vă este oferit de şapte parteneri pe care îi leagă o experienţă atât vastă cât şi unică cu privire atât la cercetarea şi aplicaţiile în domeniul biocombustibililor şi al mobilităţii durabile, cât şi la nevoile specifice ale autorităţilor locale, ale întreprinderilor, precum şi la cerinţele pentru evaluare şi comunicare.

Începutul paginii