Dobrodošli pri Biofuel Cities!

Dobrodošli pri biofuel-cities.eu - tukaj lahko na enem mestu najdete informacije in izmenjujete mnenja o široki uporabi tekočih in plinskih biogoriv.

S klikom na imenik lahko odprete seznam projektov in aktivnosti v zvezi z biogorivi na področju celotne Evrope; preberete lahko zanimive novice in obvestila o prihajajočih prireditvah; na voljo vam je naš informacijski center o biogorivih,  ki vsebuje informacije s področja zakonodaje, usmeritev, tehnologije in še več. Srečajte se s ključnimi igralci na področju biogoriv s pomočjo spletnih sredstev, ki vam omogočajo zdruĹľevanje, sodelovanje pri projektih in mreĹľno povezovanje. Nekatere od teh funkcij so na razpolago samo članom Evropskega partnerstva Biofuel Cities, zato se prijavite danes! Članstvo je brezplačno in ni obvezujoče.

To spletišče je del širšega Evropskega partnerstva Biofuel Cities in predstavlja forum, namenjen vsem, ki delujejo na področju biogoriv in energetsko učinkovitih vozil. Evropsko partnerstvo Biofuel Cities je platforma za uvajanje biogoriv v Evropi, ki zajema celotno verigo od surovin do proizvodnje, distribucije in uporabe  biogoriv v voznih parkih. Podpira ga projekt Biofuel Cities, ki ga financira Evropska komisija.

Glavni jezik spletnega mesta je angleščina, veliko informacij pa je na razpolago tudi v drugih jezikih. Več lahko izveste spodaj!


1. Biofuel-cities.eu - Spletno mesto

2. Biofuel-cities.eu - Vsebine z omejenim dostopom

3. Biogoriva - Tematika

4. Biofuel Cities - Cilji

5. Biofuel Cities - Kaj nudimo

6. Ali je Evropsko partnerstvo Biofuel Cities zanimivo zame?

7. Biofuel Cities - Podatki o projektu

1. Biofuel-cities.eu - Spletno mesto

Dostop do spletnega mesta BioFuel Cities je moĹľen na dveh nivojih, en nivo je na razpolago javnosti, vsebine z omejenim dostopom pa lahko pregledujejo le člani Evropskega partnerstvu Biofuel Cities.

Oddelek z novicami, 'Newsroom', nudi najnovejše informacije o uporabi biogoriv v Evropi. Tukaj se lahko naročite na e-glasilo Biofuel Cities Update. Posredujte nam svoje novice (v angleščini) in z veseljem vam jih bomo objavili, skupaj s povezavo do  informacij v vašem jeziku. Na voljo so tudi materiali v drugih jezikih, predvsem v francoščini, nemščini in poljščini.

Na strani o prireditvah, 'Events', boste našli podrobne podatke o pomembnih evropskih dogodkih za področje biogoriv, med drugim tudi delovna srečanja, ki jih organizira Evropsko partnerstvo Biofuel Cities. MoĹľno je, da boste tukaj našli tudi obvestila v svojem jeziku! Z veseljem bomo objavili obvestila (v angleščini - vključno s povezavo na strani z informacijami v vašem jeziku) o prireditvah, ki jih organizirate, oglasite se nam lahko po e-pošti.

Kazalo projektov in aktivnosti, 'Projects and Activities', je interaktiven seznam projektov in aktivnosti na temo uporabe biogoriv v Evropi. S pomočjo spletnih zemljevidov in iskanja po bazah podatkov poiščite projekte v svoji drĹľavi.

Na strani 'About' najdete več o projektu Biofuel Cities in o njegovih sodelavcih, informacije so na razpolago v francoščini, nemščini in poljščini.

Na koncu vsake strani se lahko s klikom na 'Contact' obrnete na nas; če izpolnite obrazec za povratne informacije 'Feedback', lahko sodelujete tudi pri izdelavi tega spletišča in v Evropskem partnerstvu Biofuel Cities.

nazaj na vrh

2. Biofuel-cities.eu - vsebine z omejenim dostopom

Ta del spletišča je namenjen izključno članom Evropskega partnerstva Biofuel Cities.

'My Biofuel Cities' je spletni prostor, kjer lahko podatke urejate ali pa jih dodajate v informacijski center, v seznam kontaktov in aktivnosti. Z rednim osveĹľevanjem svojih podatkov in virov dajte ostalim udeleĹľencem čutiti svojo prisotnost v spletišču.

KnjiĹľnica z informacijami, 'Resource Centre', hrani na stotine dokumentov, povezav, predstavitev in drugih koristnih pripomočkov, ki vam bodo v podporo in pomoč. Enostaven interaktivni sistem skrbi za to, da boste vse, kar iščete, tudi hitro našli, in vam omogoča nalaganje in predstavljanje vaših dokumentov. Vključite lahko dokumente v kateremkoli evropskem jeziku. Tukaj boste našli tudi interne dokumente Evropskega partnerstva, programe in rezultate delovnih srečanj, študijskih obiskov ter drugih aktivnosti.

Stike lahko navezujete preko spleta s pomočjo 'Biofuel Cities Partnership Facility'. Na razpolago imate orodja, kot so interaktiven seznam naslovov ali kontaktni podatki vaših sodelavcev, s pomočjo katerih se lahko med seboj obveščate, iščete partnerje za projekte in se dogovarjate za sodelovanje.

nazaj na vrh

3. Biogoriva - tematika

Desetega januarja 2007 je Evropska komisija s svojim sporočilom "Energetska politika za Evropo" naznanila celostno politiko na področjih energije in varstva podnebja. Paket predlogov vsebuje tudi načrt z obveznim ciljem, da do leta 2020 deleĹľ biogoriv v Evropski skupnosti doseĹľe najmanj 10% celotne porabe. Cilj je podpreti evropsko konkurenčnost, zaščititi okolje in zagotoviti vire energije za bodočnost.

V novi evropski politiki na področju energije imajo biogoriva edinstveno vlogo. Evropski transportni sistem je dandanes skoraj v celoti odvisen od nafte, ki se jo v precejšnjem obsegu nabavlja na nestabilnih trgih. Da bi to odvisnost zmanjšali, je potrebno energetske vire diverzificirati. Biogoriva so dandanes edini neposredni nadomestek za nafto, ki je na razpolago v velikih količinah.

Biogoriva lahko prispevajo k bolj trajnostnemu transportu. Transportni sektor je najhitreje rastoči vir emisij toplogrednih plinov. Biogoriva so tako - poleg izboljšav v izkoristku vozil - eden od maloštevilnih ukrepov, ki srednjeročno pomenijo praktično moĹľnost za obseĹľno zmanjšanje toplogrednih plinov v transportnem sektorju.

nazaj na vrh

4. Biofuel Cities - cilji

Projekt Biofuel Cities razvija in podpira 'Evropsko partnerstvo Biofuel Cities', katerega namen je demonstrirati široko zastavljeno uporabo novih in inovativnih tehnologij na osnovi biogoriv. Biofuel Cities pokriva celotno verigo od surovine do proizvodnje biogoriv, ter njihove distribucije in uporabe v voznih parkih. Evropsko Partnerstvo Biofuel Cities stremi k temu, da bi sčasoma postala stalna ustanova.

Cilji Biofuel Cities so:

 • ustvariti evropsko partnerstvo za izmenjavo in sodelovanje pri uporabi biogoriv;
 • neodvisno ocenjevati raziskave & razvoj ter projekte, ki demonstrirajo biogoriva in politike na področju trajnostnega transporta;
 • nuditi podporo v obliki informacij, prireditev, orodij in publikacij

nazaj na vrh

5. Biofuel Cities - kaj nudimo

Projekt Biofuel Cities

 • koordinira Evropsko partnerstvo Biofuel Cities, forum za vse, ki so aktivni na področju biogoriv in energetsko učinkovitih vozil;
 • vzdrĹľuje to spletišče;
 • organizira prireditve in nudi spletna sredstva, ki omogočajo zdruĹľevanje, sodelovanje pri projektih in mreĹľno povezovanje;
 • organizira strokovna srečanja in študijske obiske, kjer se demonstrirajo praktični primeri uporabe biogoriv;
 • objavlja glasila in vrsto drugih publikacij, s katerimi informira o razvoju na področju biogoriv, vključno s primeri dobre prakse, svetovanjem in poročili;
 • razvija orodja za nadzor, standardizacijo in uporabo biogoriv.

UdeleĹľenci v Evropskem partnerstvu imajo poln dostop do vseh storitev in prednosti. Sodelovanje je brezplačno in ni obvezujoče.

nazaj na vrh

6. Ali je Evropsko partnerstvo Biofuel Cities zanimivo zame?

Biofuel Cities koordinira Evropsko partnerstvo Biofuel Cities, forum za vse, ki so aktivni na področju biogoriv in energetsko učinkovitih vozil.

Evropsko partnerstvo vabi potencialne in obstoječe končne uporabnike biogoriv, na primer lokalne oblasti in poslovne uporabnike; podjetja v sklopu celotne dobavne verige za biogoriva, od dobaviteljev surovin do investitorjev in industrije vozil; raziskovalce, drĹľavne in naddrĹľavne vladne predstavnike in organe za standardizacijo, in pa seveda zdruĹľenja, nevladne organizacije in medije, ki so dejavni na področju biogoriv.

Koristi za udeleĹľence so:

 • sveĹľe in lahko dostopne informacije o projektih in dejavnikih v EU na področju biogoriv;
 • dostop do preverjenih znanj in dobrih praks;
 • orodja za iskanje finančnih in investicijskih virov ter partnerjev za projekte;
 • povezave za dostop do trĹľnih podatkov, kot so npr. cene goriv, surovin, vozil;
 • izmenjava izkušenj s kolegi in z drugimi zainteresiranimi strankami;
 • moĹľnosti vplivati na politične odločitve in kriterije, posebno na nivoju EU.

Storitve vključujejo:

 • neomejen dostop do spletišča Biofuel Cities;
 • izmenjavo informacij s kolegi preko interaktivnega poštnega seznama Biofuel Cities, kot tudi dostavo e-novic Biofuel Cities Update in tiskanega biltena Biofuel Cities Quarterly;
 • prost dostop do drugih storitev in produktov, kot so delovna srečanja, študijski izleti in publikacije.

Sodelovanje je brezplačno in ni obvezujoče. Enostavno izpolnite obrazec za prijavo.

nazaj na vrh

7. Biofuel Cities - podatki o projektu

Projekt Biofuel Cities traja od sredine leta 2006 do sredine leta 2009. Gre za projekt "koordinacijskih aktivnosti", ki je financiran v okviru Ĺ estega okvirnega raziskovalnega programa Evropske skupnosti, v sklopu aktivnosti "Alternativna motorna goriva: Biofuel Cities".

Biofuel Cities organizira sedmerica partnerjev, ki imajo edinstvene in obseĹľne izkušnje, ne samo na področju raziskav in uporabe biogoriv ter trajnostne mobilnosti, temveč tudi s področja konkretnih potreb krajevnih oblasti, podjetij ter zahtev z zvezi z ocenjevanjem in komuniciranjem.

nazaj na vrh