Tervetuloa osoitteeseen Biofuel Cities!

Tervetuloa osoitteeseen Biofuel Cities.eu (biopolttoainekaupungit) - paikkaan, josta saat kaiken tiedon laajamittaisesta nestemäisten ja kaasumaisten biopolttoaineiden käytöstä, ja voit vaihtaa tietoja niistä.

Klikkaa itsesi läpi sivuston löytääksesi Euroopan laajuisen biopolttoaineprojektien ja toimintojen hakemiston; löydä mielenkiintoisia uutisia ja tulevia tapahtumia; vieraile biopolttoaineiden lähdekeskuksessa, joka sisältää tietoa käytännöistä, lainsäädännöstä, teknologiasta ynnä muusta. Ota yhteys biopolttoaineavaintekijöihin online-palvelujen kautta, jotka tarjoavat vertailua, projektiyhteistyötä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Jotkin näistä ominaisuuksista ovat ainoastaan eurooppalaiseen kumppanuuteen osallistuvien käytössä, joten rekisteröidy tänään! Osallistuminen on ilmaista eikä se velvoita mihinkään.

Tämä sivusto on osa laajempaa eurooppalaista kumppanuutta, foorumi kaikille biopolttoaineen ja energiatehokkaiden ajoneuvojen kentän sidoshenkilöille. Biofuel Cities European partnership (Biopolttoainekaupunkien eurooppalainen kumppanuus) on koko Euroopan kattava biopolttoaineiden esittelyareena, jossa otetaan huomioon koko ketju syöttöaineesta biopolttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön ajoneuvokannoissa. Sitä tukee Euroopan komission perustama Biofuel Cities -projekti.

Tämän sivuston pääkieli on englanti, mutta joitakin tietoja on kuitenkin tarjolla myös muilla kielillä. Alla lisätietoja!


1. Biofuel Cities.eu - verkkosivusto

2. Biofuel Cities.eu - osio, johon rajoitettu pääsy

3. Biopolttoaineet - asian ydin

4. Biofuel Cities - tavoitteet

5. Biofuel Cities - tarjolla olevat ominaisuudet

6. Onko Biofuel Cities -eurooppalainen kumppanuus minua varten?

7. Biofuel Cities - projektitietoa

1. Biofuel Cities.eu - verkkosivusto

Biofuel Cities verkkosivustolla on kaksi pääsytasoa, joista yksi on julkisesti avoin, ja toinen on rajoitetun pääsyn osio eurooppalaiseen kumppanuuteen osallistuville.

Uutisosio, 'Newsroom', tarjoaa viimeisintä tietoa biopolttoaineiden käytöstä Euroopassa. Täällä sinulla on myös mahdollisuus tilata sähköinen Biofuel Cities -päivitys -uutiskirje. Lähetä meille uutisesi (englanniksi) ja me julkaisemme sen sekä lisää tietoa omalla kielelläsi antavan linkin mielellämme. Erilaista materiaalia on myös saatavilla muilla kielillä, pääasiassa ranskaksi, saksaksi ja puolaksi.

Taahtumaosiossa, 'Events', pääset katsomaan Euroopan tärkeiden biopolttoainetapahtumien kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien työpajat, joita eurooppalainen kumppanuus järjestää. Tapahtumia voi olla tarjolla omalla kielelläsi! Julkaisemme myös mielellämme tapahtumailmoituksesi (englanniksi - ja lisää tietoa omalla kielelläsi antavan linkin), kunhan vain lähetät meille sähköpostia.

Projektien ja toimintojen hakemisto, 'Projects and Activities', on interaktiivinen projektien ja toimintojen hakemisto, joka liittyy biopolttoaineiden käyttämiseen Euroopassa. Etsi oman maasi projekteja online-karttojen tai tiedostohakujen avulla.

'About' -sivulta voit löytää enemmän tietoa Biofuel Cities -projektista ja projektin kumppaneista. Tietoa on tarjolla ranskaksi, saksaksi ja puolaksi.

Kunkin sivun lopussa sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä meihin klikkaamalla 'Contact' ja sinulla on myös mahdollisuus kehittää kanssamme tätä sivustoa ja eurooppalaista kumppanuutta täyttämällä palautekaavake, 'Feedback'.

Takaisin ylös

2. Biofuel Cities.eu - osio, johon rajoitettu pääsy

Tämä osio on ainoastaan eurooppalaiseen kumppanuuteen osallistuville.

'My Biofuel Cities' on oma online-tilasi, johon voit lisätä tai jossa voit muokata lähdekeskuksen, kontaktiluettelon ja projekti- ja toimintohakemiston tietoja. Tee läsnäolosi tiettäväksi muille osanottajille päivittämällä tietojasi ja lähteitäsi säännöllisesti.

Lähdekirjastossa, 'Resource Centre' on varastoituna satoja dokumentteja, linkkejä, esityksiä ja muita hyödyllisiä lähteitä sinun tueksesi. Helppokäyttöinen interaktiivinen järjestelmä varmistaa, että kaikki löytyy nopeasti ja että voit ladata ja esittää omia dokumenttejasi. Lähteitä voi lisätä kaikilla eurooppalaisilla kielillä. Tämä on myös se paikka, josta löytyvät eurooppalaisen kumppanuuden sisäiset dokumentit, työpajojen ohjelmat ja tulokset, tutkimusretket ja muut toiminnot.

Online-verkostoituminen on mahdollista osiossa 'Biofuel Cities Partnership Facility' - täältä löydät työkaluja tietojen vaihtoon, jakamiseen, projekti- ja yhteistyökumppanien etsimiseen, kuten interaktiivisen postituslistan tai muiden kumppanien yhteystiedot.

Takaisin ylös

3. Biopolttoaineet - asian ydin

10. tammikuuta 2007 Euroopan komissio paljasti integroidun energia- ja ilmastonsuojelupolitiikan tiedonannossaan "Energiapolitiikka Euroopalle". Ehdotuspaketti sisältää sitovan tavoitteen suunnitelman, jonka mukaan vähintään 10 % ajoneuvojen polttoaineesta Euroopan unionissa on peräisin biopolttoaineista vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on edistää Euroopan kilpailukykyä, suojella ympäristöä ja varmistaa tulevat energiavarannot.

Biopolttoaineilla on ainutlaatuinen rooli Euroopan uudessa energiapolitiikassa. Tänä päivänä Euroopan kuljetusjärjestelmä on lähes täysin riippuvainen öljystä, josta suuri osa tuodaan epävakailta markkinoilta. Tämän riippuvuuden vähentämiseksi energialähteiden monenlaisuus on tarpeen. Biopolttoaineet ovat tänä päivänä ainoa laajamittaisesti tarjolla oleva suora korvike öljylle kuljetuksissa.

Biopolttoaineet voivat myös osaltaan edistää kestävän kehityksen mukaisempaa kuljetusta. Kuljetusala on kasvihuonekaasupäästöjen nopeimmin kasvava lähde. Biopolttoaineet ovat yksi harvoista toimista - ajoneuvojen tehokkuuden parannusten lisäksi - jotka tarjoavat laajamittaisten kasvihuonekaasuleikkausten käytännön näkymiä kuljetusalalla keskipitkällä aikavälillä.

Takaisin ylös

4. Biofuel Cities - tavoitteet

Biofuel Cities -projekti kehittää ja ylläpitää 'eurooppalaista kumppanuutta' uusien ja innovatiivisten biopolttoaineteknologioiden laajamittaisen käytön esittämiseksi. Biofuel Cities kattaa koko ketjun syöttöaineesta biopolttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön ajoneuvokannoissa. Eurooppalainen kumppanuus on pystytetty sillä tarkoituksella, että siitä tulee pysyvä instituutio.
 
Biofuel Cities toimii:

 • rakentaakseen eurooppalaisen kumppanuuden biopolttoainesovellusten vaihtoa ja verkostoitumista varten;
 • arvioidakseen itsenäisesti biopolttoaineiden tutkimusta ja kehitystä sekä esittelyprojekteja ja kestävän kehityksen mukaisen liikkuvuuden käytäntöjä;
 • tarjotakseen tukea tietojen, tapahtumien, työkalujen ja julkaisujen kautta.

Takaisin ylös

5. Biofuel Cities - tarjolla olevat ominaisuudet

Biofuel Cities -projekti

 • koordinoi biopolttoaineiden eurooppalaista kumppanuutta, kaikkien biopolttoaine- ja energiatehokkaiden ajoneuvojen kentän sidoshenkilöiden foorumia;
 • ylläpitää tätä sivustoa;
 • tarjoaa tapahtumia ja online-palveluita, jotka tarjoavat vertailua, projektiyhteistyötä ja verkostoitumismahdollisuuksia;
 • järjestää asiantuntijoiden työpajoja ja tutkimusretkiä, joissa esitetään käytännön esimerkkejä biopolttoainesovelluksista;
 • jakelee uutiskirjettä ja erilaisia julkaisuja tarjotakseen tietoa biopolttoaineiden kehityksestä, mukaan lukien hyvät käytännön esimerkit, opastus ja raportit;
 • kehittää työkaluja biopolttoaineiden ja biopolttoaineiden käytön valvomiseen, standardisointiin.

Eurooppalaiseen kumppanuuteen osallistuvilla on täysi kaikkien palvelujen ja etujen käyttöoikeus. Osallistuminen on ilmaista eikä se velvoita mihinkään.

Takaisin ylös

6. Onko eurooppalainen kumppanuus minua varten?

Biofuel Cities koordinoi eurooppalaista kumppanuutta, kaikkien biopolttoaine- ja energiatehokkaiden ajoneuvojen kentän sidoshenkilöiden foorumia.

Eurooppalainen kumppanuus toivottaa tervetulleeksi mahdolliset ja todelliset biopolttoaineiden loppukäyttäjät, esimerkiksi paikallishallinnot ja kaupalliset loppukäyttäjät; koko biopolttoaineiden jakeluketjun liikeyritykset, syöttöaineen tuottajista ajoneuvoteollisuuden sijoittajiin; tutkijat, kansalliset ja ylikansalliset hallituksen edustajat ja standardisointielimet, ja tietenkin yhdistykset, hallitukseen kuulumattomat organisaatiot ja biopolttoainealueella toimivat tiedotusvälineet.

Osallistujat hyötyvät

 • päiväntasaisesta tiedosta biopolttoaineprojekteista ja toimijoista EU:ssa ja helposta pääsystä tietoihin;
 • pääsystä testattuun tietotaitoon ja hyvään käytäntöön;
 • työkaluista rahoituksen, sijoitusten ja projektikumppanien löytämiseen;
 • linkeistä markkinatietoihin, esim. polttoaineen hinnan, syöttöaineen, ajoneuvojen;
 • vertaiskokemusten vaihdosta sekä kokemusten vaihdosta muiden sidoshenkilöiden kanssa;
 • mahdollisuuksista vaikuttaa käytäntöihin ja kriteereihin, erityisesti EU-tasolla.

Palveluihin sisältyy

 • täysi pääsy Biofuel Cities -nettisivustolle;
 • vertaiskokemusten vaihto Biofuel Cities -interaktiivisen postituslistan kautta sekä Biofuel Cities -päivityksen sähköisen kirjeen ja Biofuel Cities -neljännesvuosittaisen painetun uutiskirjeen tilaukset;
 • vapaa pääsy lisäpalveluihin ja -tuotteisiin, kuten työpajoihin, tutkimusretkille ja julkaisuihin.

Osallistuminen on ilmaista eikä se velvoita mihinkään. Yksinkertaisesti täytä rekisteröitymiskaavake.

Takaisin ylös

7. Biofuel Cities - projektitietoa

Biofuel Cities -projekti kestää vuoden 2006 puolestavälistä vuoden 2009 puoleenväliin. Se on Euroopan unionin kuudennen tutkimuksen puiteohjelman "koordinaatiotoimen" rahoittama ja kuuluu toimeen "Vaihtoehtoiset moottoripolttoaineet: Biofuel Cities".

Biofuel Cities tarjoaa seitsemän kumppania, joilla on yhteisiä ainutlaatuisia ja laajoja kokemuksia paitsi biopolttoaineiden tutkimuksesta ja käytöstä ja kestävän kehityksen mukaisesta liikkuvuudesta myös paikallishallintojen, yritysten erityisistä tarpeista sekä arvioinnin ja kommunikoinnin vaatimuksista.

Takaisin ylös