Välkommen till Biofuel Cities!

Välkommen till biofuel-cities.eu - en komplett portal med all information du behöver om användning av flytande och gasformiga biobränslen.

Klicka dig vidare och utforska en förteckning över olika biobränsleprojekt och -aktiviteter runt om i Europa, intressanta nyheter och kommande evenemang. Du har även tillgÃ¥ng till vÃ¥rt resurscenter, där du hittar information om riktlinjer, lagstiftning, teknik och mycket mer. Du kan med hjälp av online-verktyg fÃ¥ kontakt med aktörer inom biobränslebranschen  och därigenom hitta samarbetspartners och nätverksmöjligheter. Vissa av funktionerna är tillgängliga endast för deltagare i Biofuel Cities European Partnership - det Europeiska Partnerskapet för biobränslebranschen -, registrera dig därför redan idag! Deltagande är helt kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser.

Denna webbplats är en del av Biofuel Cities European Partnership, ett forum för alla intressenter inom branscherna biobränsle och energisnÃ¥la fordon. Biofuel Cities European Partnership är en plattform för att runt om i Europa införa biobränslen pÃ¥ ett sätt  där hänsyn tas till hela värdekedjan - alltifrÃ¥n rÃ¥vara till produktion, distribution och användning av biobränsle i fordon. Biofuel Cities European Partnership stöds av det EU-finansierade projektet Biofuel Cities.

Webbplatsens huvudspråk är engelska, men mycket information finns även på andra språk. Läs vidare nedan för mer information!


1. Biofuel-cities.eu - Webbplatsen

2. Biofuel-cities.eu - Medlemssidor

3. Biobränsle - Sakfrågan

4. Biofuel Cities - MÃ¥l

5. Vad Biofuel Cities erbjuder

6. �r Biofuel Cities European Partnership något för mig?

7. Biofuel Cities - Fakta om projektet

1. Biofuel-cities.eu - Webbplatsen

Biofuel Cities webbplats är uppdelad i två avdelningar. Den ena är öppen för alla, medan den andra endast är tillgänglig för medlemmar i Biofuel Cities European Partnership.

I nyhetsavdelningen, 'Newsroom', hittar du den senaste informationen om biobränsleanvändning i Europa. Här kan du även prenumerera på e-nyhetsbrevet Biofuel Cities Update. Skicka oss dina nyheter (på engelska) så publicerar vi den gärna, med en länk till mer information på ditt språk. Det finns även mycket material på andra språk, framför allt franska, tyska och polska.

I evenemangsavdelningen, 'Events', får du tillgång till all information du behöver om biobränsleevenemang i Europa, inklusive seminarier som anordnas av Biofuel Cities European Partnership. Kanske anordnas evenemang på ditt språk! Vi publicerar dessutom gärna information om just era evenemang (på engelska - med en länk till mer information på ert språk) - det går bra att e-posta oss!

Förteckningen 'Projects and Activities' är en interaktiv sammanställning av projekt och aktiviteter inom biobränslebranschen runt om i Europa. Här hittar du projekt i ditt land påonlinebaserade kartor eller genom att söka i databasen.

På sidan 'About' får du veta mer om Biofuel Cities-projektet och våra samarbetspartners. Informationen finns på engelska, franska, tyska och polska.

Längst ner på varje sida kan du ta kontakt med oss genom att klicka på 'Contact'. Du kan dessutom själv vara med och utveckla hemsidan och Europeiska partnerskapet Biofuel Cities genom att fylla i feedback-formuläret, 'Feedback'.

Tillbaka upp

2. Biofuel-cities.eu - Medlemssidor

Denna del av hemsidan är tillgänglig endast för medlemmar i Biofuel Cities European Partnership.

'My Biofuel Cities' är ett online-verktyg med vilket du kan lägga till eller redigera inlägg i resursbiblioteket, kontaktlistan och i förteckningen över projekt och aktiviteter. Genom att regelbundet uppdatera dina uppgifter och resurser gör du din närvaro tydlig för andra deltagare.

I resursbiblioteket, 'Resource Centre' finns hundratals dokument, länkar, presentationer och andra resurser som kan vara användbara för dig lagrade. Ett användarvänligt interaktivt system ser till att du enkelt hittar det du behöver, och låter dig ladda upp och presentera dina egna dokument - resurser på alla europeiska språk går bra. Här hittar du även interna dokument för Biofuel Cities European Partnership, program och resultat från seminarier, studieresor och andra aktiviteter.

Du kan knyta nya kontakter till ditt nätverk med 'Biofuel Cities Partnership Facility', i vilket du hittar verktyg för att utbyta och dela information eller hitta partners för projekt och andra samarbeten. Exempel på sådana verktyg är den interaktiva mailinglistan och databasen med andra deltagares kontaktuppgifter.

Tillbaka upp

3. Biobränsle - Sakfrågan

Den 10 januari 2007 presenterade EU-kommissionen en integrerad energi- och klimatpolicy i ramdokumentet "En energistrategi för EU". Propositionerna omfattar bland annat en plan att sätta det bindande målet att minst 10 % av fordonsbränslet inom EU år 2020 ska komma från biobränslen. Målet är att stärka Europas konkurrenskraft, skydda miljön och säkra framtida energireserver.

Biobränslen spelar en unik roll i Europas nya energipolicy. Idag är Europas transportsystem nästan helt beroende av olja, vilken till stor del importeras från instabila marknader. För att kunna minska beroendet krävs en diversifiering av energikällorna. Idag är biobränslen det enda direkta substitutet för olja inom transportsektorn som finns tillgängligt i stor skala.

Biobränslen kan även bidra till mer hållbara transporter. Transportsektorn är den snabbast växande källan till utsläpp av växthusgaser. Biobränslen är en av de få åtgärder - vid sidan av förbättringar i fordonsteknik - som gör det möjligt att i stor skala minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn på medellång sikt.

Tillbaka upp

4. Biofuel Cities - MÃ¥l

Projektet Biofuel Cities utvecklar och administrerar "Biofuel Cities European Partnership" med syftet att visa hur mångsidigt ny och innovativ biobränsleteknik kan användas. Biofuel Cities täcker hela värdekedjan från råmaterial till produktion, distribution och användning av biobränsle i fordon. Biofuel Cities European Partnership har utvecklats med målet att bli permanent.

Biofuel Cities arbetar för att

 • skapa ett europeiskt partnerskap för utbyte av information om användning av biobränslen;
 • oberoende utvärdera forsknings-, utvecklings- och demoprojekt som handlar om biobränsle och hÃ¥llbara transporter;
 • erbjuda support genom information, evenemang, verktyg och publikationer.

Tillbaka upp

5. Vad Biofuel Cities erbjuder

Biofuel Cities-projektet

 • koordinerar Biofuel Cities European Partnership, ett forum för alla intressenter inom branscherna biobränsle och energisnÃ¥la fordon;
 • administrerar denna webbplats;
 • anordnar evenemang och tillhandahÃ¥ller online-tjänster som hjälper medlemmarna att hitta samarbetspartners och nätverksmöjligheter;
 • anordnar branschseminarier och studieresor för att visa exempel pÃ¥ biobränsleanvändning i praktiken;
 • ger ut nyhetsbrev och olika publikationer med information om utvecklingen pÃ¥ biobränsleomrÃ¥det, bland annat exempel pÃ¥ framgÃ¥ngsrika projekt, rÃ¥dgivning och rapporter;
 • utvecklar verktyg för att övervaka och standardisera biobränslen och användning av biobränslen.

Medlemmar i Biofuel Cities European Partnership har full tillgång till alla tjänster och förmåner. Att delta är helt kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser.

Tillbaka upp

6. �r Biofuel Cities European Partnership något för mig?

Biofuel Cities koordinerar Biofuel Cities European Partnership, ett forum för alla intressenter inom områdena biobränsle och energisnåla fordon.

Europeiska partnerskapet välkomnar potentiella och faktiska slutanvändare av biobränslen, till exempel lokala myndigheter och näringsidkare; företag inom hela biobränslekedjan, alltifrån leverantörer av råmaterial till investerare i fordonsindustrin; forskare, nationella och överstatliga myndighetsrepresentanter och standardiseringsorgan, och naturligtvis förbund, NGO:s och mediaföretag aktiva i biobränslesektorn.

Deltagare har tillgång till

 • aktuell information om och enkel tillgÃ¥ng till biobränsleprojekt och -aktörer inom EU;
 • beprövad kunskap och testade tillvägagÃ¥ngssätt;
 • verktyg för att hitta finansiering, investeringar och projektsamarbetspartners;
 • länkar till marknadsinformation, sÃ¥som bränslepriser, rÃ¥material och fordon;
 • erfarenhetsutbyte med bÃ¥de branschkollegor och andra intressenter;
 • möjligheten att pÃ¥verka riktlinjer och kriterier, framför allt pÃ¥ EU-nivÃ¥.

Tjänsten omfattar

 • full tillgÃ¥ng till Biofuel Cities webbplats;
 • informationsutbyte med branschkollegor via Biofuel Cities interaktiva sändlista, e-nyhetsbrevet Biofuel Cities Update och nyhetsbrevet Biofuel Cities Quarterly;
 • fri tillgÃ¥ng till andra tjänster och produkter, sÃ¥som seminarier, studieresor och publikationer.

Deltagandet är helt kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser. Fyll bara i registreringsformuläret.

Tillbaka upp

7. Biofuel Cities - Fakta om projektet

Projektet Biofuel Cities löper från mitten av 2006 till mitten av 2009. Det är ett projekt av typen "koordineringsåtgärd" finansierat av EU:s sjätte ramprogram för forskning under aktiviteten "Alternativa motorbränslen: Biofuel Cities".

Biofuel Cities drivs av sju partners som delar en unik och omfattande erfarenhet, inte bara inom forskning och användning av biobränslen och hållbara transporter, utan även av lokala myndigheters och företags specifika behov och kraven på utvärdering och kommunikation.

Tillbaka upp